Vælg en side

Ansøgningsskema til medlemsrejser

Ansøgningsskema til Nyreforeningens medlemsrejse til Torremolinos, september 2023

Du skal udfylde ansøgningsskemaet herunder, og det er vigtigt, at du udfylder alle felter. Ansøgningsskemaet skal være Nyreforeningen i hænde senest den 25. juni 2023.

Har du spørgsmål til rejsen, kan du kontakte rejsekoordinator Jette Thaarup på jt@nyre.dk.

Jeg er... (sæt kryds)

Angiv venligst

Jeg_rejser_med_en_ledsager

Jeg er...

Angiv venligst

Jeg/vi ønsker følgende værelsestype

Er du kørestolsbruger og har særlige behov til værelset (dørbredde, brusebad/badekar, badestol m.m.)?

Der er ikke garanti for, at vi kan få et tilstrækkeligt antal værelser, der tilgodeser særlige behov ift. tilgængelighed. Det er derfor vigtigt, at disse værelser først og fremmest tildeles de deltagere, der ellers ikke kan deltage i turen. Du/I bedes derfor venligst angive, hvis din/jeres deltagelse afhænger af, at der kan anvises et værelse, der opfylder de kriterier, du har angivet. Min deltagelse i rejsen afhænger af, at der kan anvises et værelse, der opfylder de angivne krav

Kan din kørestol klappes sammen?

Kryds venligst af, hvor meget hjælp du behøver til og fra flyet

Udarbejdelse af en deltagerliste med kontaktinformationer forudsætter dit samtykke til, at vi må videregive dit navn og kontaktinformationer til de øvrige deltagere. Deltagerlisten udsendes sammen med billetterne og omfatter kun deltagere, der har givet samtykke. Giver du/I samtykke?

Idet jeg/vi søger om plads på rejsen, giver jeg/vi samtidig samtykke til, at Nyreforeningen må videregive mine/vores oplysninger til relevante samarbejdspartnere og medarrangører (se også vores privatlivspolitik på nyre.dk/privatlivspolitik) med henblik på rejsens tilrettelæggelse og gennemførelse. Jeg/vi bekræfter ligeledes at have læst og accepteret vilkår og betingelser for tilmelding og deltagelse som beskrevet herunder.

Betingelser og vilkår

  • Rejsen er kun for medlemmer af Nyreforeningen, og alle rejsende skal være medlem. Er du ikke medlem, kan du blive det ved at klikke her eller ved at ringe til sekretariatet på tlf. 43 52 42 52.
  • Du skal være selvhjulpen eller have en hjælper med.
  • Du/I er først tilmeldt rejsen, når du/I har modtaget og betalt faktura. Tilmelding og betaling er bindende. Nyreforeningen refunderer ikke rejsens omkostninger, hvis du eller din ledsager bliver forhindret i at rejse.
  • Forsikring er ikke inkluderet i prisen. Nyreforeningen anbefaler, at du/I tegner en årsrejse- og afbestillingsforsikring gennem dit eget forsikringsselskab. Der kan ikke tilkøbes forsikring gennem Nyreforeningen.
  • Hvis du er i hæmodialyse reserverer Nyreforeningen plads til dig på en privatklinik på destinationen, der modtager det blå EU-sygesikringskort. Din reservation forudsætter, at fristerne for indsendelse af relevante dokumenter (kopi af pas og det blå EU-sygesikringskort samt medicinske oplysninger herunder blodprøvesvar m.m.) overholdes. Du vil sammen med opkrævning for rejsen modtage en oversigt over, hvilke dokumenter der skal fremsendes, hvornår de skal fremsendes og hvor til. I mange tilfælde vil din stamafdeling være behjælpelig med at få fremsendt dokumenterne, men det er dit ansvar at sikre, at dokumenterne når frem til klinikken i tide.