Vælg en side

Befordring af dialysepatienter

Befordring af dialysepatienter

 1. Patienten skal afhentes i hjemmet på aftalt tidspunkt +/- 15 min.
 2. Befordring til behandling må inkl. omveje maks. udgøre 60 min.
 3. Patienten skal være fremme senest 5 min. og maks. 30 min. før aftalt behandling.
 4. Hjemkørsel skal være påbegyndt maks. 30 min. efter afsluttet behandling.
 5. Befordring fra behandling må inkl. omveje maks. udgøre 60 min.
 6. Befordring for den enkelte patient bør ske indenfor normal køretid + maks. 50 %.
 7. Køretøjerne skal være sikre.
 8. Køretøjerne skal være rummelige.
 • Anvendes personbil må der maks. være 3 passagerer.
 • Kørestole skal kunne benyttes.
 1. Afsætning på behandlingsstedet må kun ske indenfor åbningstiden.
 2. Afhentning fra behandlingsstedet må kun ske indenfor åbningstiden.
 3. Chaufføren skal være kvalificeret til handicapkørsel.
 4. Chaufføren skal være serviceminded.
 5. Ved sambefordring skal der tages hensyn til svage patienter.
 6. Der skal sikres løbende dialog mellem behandlingssted, udfører og patienterne vedr. befordringen.