Vælg en side

Pension og forsikring

Private pensions- og forsikringsordninger

De fleste lønmodtagere har i dag en pensionsordning igennem deres arbejde, og mange har også tegnet private pensionsordninger. Du skal være opmærksom på, at en pensionsforsikring ofte udløser en invalidepension eller en invalidesum. Der er her tale om et engangsbeløb, hvis du får tilkendt en offentlig social pension og bliver vurderet til at have en arbejdsnedsættelse på 2/3. 

Derfor er det altid vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i forsikringsbetingelserne. Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til en pensionsydelse, bør du altid kontakte en pensionsrådgiver i din pensionskasse. Det er muligt at få ydelser fra flere pensionsselskaber samtidig.

Sum ved kritisk sygdom

Sum ved kritisk sygdom er en af dækningerne i den gruppeforsikring, som de fleste lønmodtagere har igennem deres pensionsordning. Forsikringen giver mulighed for, at du kan få udbetalt et engangsbeløb, der typisk ligger på mellem 100.000 og 200.000 kr. Beløbet er skattefrit.

Formålet med sum ved kritisk sygdom er at give mulighed for en økonomisk hjælp her og nu til mennesker, der pludseligt rammes af alvorlig sygdom.

Nyresvigt er i de fleste forsikringsaftaler omfattet af ordningen. Du skal henvende dig i det forsikringsselskab, hvor din arbejdsplads har tegnet forsikringen for at få udbetalt det skattefrie engangsbeløb. For en overvejende del af lønmodtagerne skal diagnosen være stillet efter den 1. oktober 1999, men kontakt dit forsikringsselskab og få nærmere information.

  • Diagnosen skal være stillet inden du fylder 65 år.
  • Er du mellem 60 og 65 år, skal diagnosen være stillet efter den 1. januar 2005.
  • Du kan først få udbetalt engangsbeløbet, når der er en dato for anlæggelse af dialyse adgang eller for transplantation

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Du har mulighed for at få udbetalt din opsparing (indefrosne dyrtidsportioner), hvis du er:

  • Fyldt 60 år.
  • Har fået tilkendt førtidspension.
  • Er/har været ramt af livstruende sygdom.

Læs nærmere om reglerne for udbetaling af din opsparing på Lønmodtagernes Dyrtidsfonds hjemmeside. En gang om året får du en opgørelse, hvor du kan se dit indestående.

Få pensionsoverblik

De fleste pensionsselskaber er gået sammen om et online system, der hedder PensionsInfo. Her kan du i løbet af et øjeblik få overblik over dine pensionspenge – hvor de er, hvor meget du har sparet op osv. Du kan også beregne din efterløn, din førtids- og folkepension eller sende dine samlede pensionsoplysninger til din bankrådgiver, hvis du ønsker, at banken skal arbejde videre med dem.

Det er gratis at benytte PensionsInfo. Du kan enten gå ind på www.pensionsinfo.dk eller via din netbank. Ved at benytte netbanken kan du sende oplysningerne direkte til din bankrådgiver. Det er kun dig, der kan se dine egne oplysninger. Du skal logge ind med NemID.

Hvis du har pensionsopsparing i flere pensionskasser kan det være klogt og besparende, at samle dem et sted.