Vælg en side

Ny type MR-scanning giver håb for tidlig diagnose af nyresygdom

Christoffer Laustsen

Foto: Privat

Professor Christoffer Laustsen er ny doktor i medicin fra Aarhus Universitet. Han forsker i en ny MR-scanningsmetode, som er 10.000 gange mere følsom end nuværende metoder.

For diabetespatienter kan den nye scanningsmetode betyde, at eventuel nyresygdom, som er en kendt følgesygdom ved diabetes, opdages tidligere.

Diabetespatienter har en øget risiko for at udvikle nyresygdom, men ofte opdages sygdommen først, når patienterne har udviklet kronisk nyresygdom.

Christoffer Laustsen, som er ny doktor fra Institut for Klinisk Medicin håber, at han ved brug af en ny, avanceret MR- scanningsmetode kan påvise og belyse de tidligste forandringer i diabetespatienters nyrer.

Lykkes han med dette udviklingsprojekt, vil det betyde tidligere og mere præcis diagnose af nyresygdom. Det vil på sigt kunne føre til bedre behandlingsmuligheder for den enkelte patient.

I sin doktordisputats beskriver Christoffer Laustsen, hvordan han har udviklet og afprøvet en ny type af MR-scanningsmetode, som er 10.000 gange mere følsom end nuværende MR-scanningsmetoder.

Christoffer Laustsen