Vælg en side

Nyreforeningens tidligere formand Stig Hedegaard Kristensen er død

Nyreforeningens tidligere formand Stig Hedegaard Kristensen er død 69 år gammel.

Stig Hedegaard Kristensen var formand for Nyreforeningen i 2002-2014. Stig var desuden medstifter af Danske Patienter, og han var i en del år næstformand i Danske Patienter.

”Stig var meget karismatisk. Han havde stærke holdninger og meninger, men han ville samtidig gerne høre andres synspunkter og kunne også påvirkes. Vi havde nogle gode diskussioner. Stig var taktisk, og han havde en politiker i maven, hvilket kom Nyreforeningens medlemmer til gode, når han gik ind i de politiske sager. Stig var også et menneske, der forsvarede de svageste. Det var f.eks. hans fortjeneste, at Nyreforeningen fik 20 mio. kr. til de nyrepatienter, der blev skadet af kontrastmidlet Omniscan,” fortæller Jan Rishave, tidligere formand for Nyreforeningen.

Stig bestred flere poster i sin tid som formand for Nyreforeningen, bl.a. var han medlem af Sundhedspolitisk udvalg i Danske Handicaporganisationer, medlem af Patientskadeankenævnet, og så var han dybt engageret i samarbejdet mellem de nordiske nyreforeninger (NNS) og de europæiske nyrepatienters sammenslutning CEAPIR.

Derudover var Stig med til at starte Oplysning om Organdonation (tidl. Transplantationsgruppen), som senere blev lagt ind under Dansk Center for Organdonation. Sidstnævnte var Stig med til at sikre oprettelsen af, da han sammen med flere andre lagde pres på politikerne for at få midler på Finansloven til et nationalt center for organdonation i 2007.

Stig var meget stolt over at byde H.K.H. Kronprinsesse Mary velkommen som protektor for Nyreforeningen i 2005.

Stig blev i 2014 udnævnt til æresmedlem af Nyreforeningen for sit mangeårige og ekstraordinære engagement i Nyreforeningen.

Æret være hans minde.

Stig Hedegaard Kristensen