Vælg en side

Nyt om vaccination mod covid-19

Efterårets vaccinationsprogram mod covid-19

Sundhedsstyrelsen forventer en ny bølge af covid-19 til vinter, og har derfor planlagt et vaccinationsprogram, der starter den 1. oktober 2022. Her kan følgende personer få en vaccine mod covid-19:

  • Alle personer der er 50 år eller ældre.
  • Personer der er yngre end 50 år med øget risiko for alvorlige forløb med covid-19 kan ud fra en individuel lægefaglig vurdering af praktiserende læge eller sygehuslæge. Det kan fx være personer med svækket immunforsvar. Der er her tale om en meget lille gruppe, da alder er den altafgørende risikofaktor for alvorlige forløb med covid-19. Sundhedsstyrelsen vil melde mere ud om, hvem denne gruppe er, inden opstart af efterårets vaccinationsprogram.

Vaccinationsprogrammet igangsættes den 1. oktober, men allerede fra den 15. september forventes programmet at blive udrullet for plejehjemsbeboere, modtagere af hjemmehjælp/hjemmepleje samt personer på 85 år eller ældre.

I forbindelse med det nye vaccinationsprogram stopper Sundhedsstyrelsen med at tale om 3., 4. eller 5. vaccinestik, men begynder i stedet at tale om et såkaldt ”booster”-stik.

Læs mere om efterårets vaccinationsprogram, herunder også om vaccination mod influenza og pneumokokker på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mulighed for booster-vaccination inden efterårets vaccinationsprogram

Frem til at efterårsvaccinationsprogrammet mod covid-19 starter den 1. oktober, er der mulighed for booster-vaccination til personer, som både har en særlig risiko for alvorligt forløb og som samtidig har en risiko for at blive smittet.

Der vil være meget få personer i særlig øget risiko for alvorlig sygdom med covid-19, der ikke kan vente med en booster-vaccination til efterårets vaccinationsprogram starter. Langt de fleste vil fortsat være godt beskyttet af deres tidligere vaccinationer.

Den praktiserende læge eller ens sygehuslæge kan lave en individuel vurdering af, om der er en fordel ved også at få et boosterstik, inden efterårets vaccinationsprogram starter – det er vigtigt at bemærke, at der skal gå mindst tre måneder mellem vaccinationerne.

Hvis lægen vurderer, at du vil have gavn af en booster-vaccination allerede nu, kan de enten henvise til vaccination i et regionalt vaccinationscenter eller vaccinere selv, hvis de har mulighed for det. Man kan først bestille tid til sin booster-vaccination, når man har fået en henvisning fra en læge.

Som tidligere nævnt forventer Sundhedsstyrelsen, at det er meget få personer, der ikke kan vente med vaccination til det officielle program begynder. Når lægen skal vurdere, hvem booster-vaccination lige nu er relevant for, tages der udgangspunkt i en samlet vurdering af:

  • Den enkeltes risiko for et alvorligt forløb, som er en kombination af både alder og særlige risikofaktorer
  • Risikoen for at blive smittet
  • Personens immunitetsstatus, fx hvornår personen sidst er vaccineret eller om personen for nyligt har været smittet med covid-19.

Der kan tidligst vaccineres igen tre måneder efter booster-vaccination.

Læs mere om sommerens booster-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Vaccine