Vælg en side

Pårørende får nu ret til omsorgsdage

Folketinget har vedtaget en lov, der giver lønmodtagere ret til at holde fem omsorgsdage om året, hvis de er nære pårørende til en, der er alvorligt syg med fx nyresygdom. Loven træder i kraft den 2. august 2022.

Som pårørende har du dermed ret til at holde en omsorgsdag, hvis du skal yde omsorg eller støtte i en situation, hvor det er nødvendigt at følge en, der er alvorligt syg eller er under udredning for en alvorlig sygdom.

Du skal være opmærksom på, at du ikke får løn, når du tager en omsorgsdag.

Dagene kan holdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Hvis du ved årets udgang har ubrugte omsorgsdage, bortfalder de. Du kan altså ikke spare omsorgsdage op.

Hvem har ret til omsorgsdage?

Det er kun de nærmeste, der har ret til at holde fem årlige omsorgsdage. Det gælder fx for børn, ægtefælle eller partner til den syge. Men det kan også gælde, hvis man bor sammen med personen.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan forlange lægelig dokumentation for behovet for omsorg eller støtte.

I 2022 har pårørende ret til to omsorgsdage i perioden fra den 2. august til den 31. december.

Det mener Nyreforeningen om retten til omsorgsdage

Nyreforeningen er repræsenteret i Pårørendeinitiativet, som består af ca. 30 patient-, handicap- og pårørendeorganisationer, som i fællesskab blandt andet arbejder for, at pårørendes retsstilling styrkes. Pårørendeinitiativet har skrevet til Beskæftigelsesministeriet, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget, inden lovforslaget blev fremsat, og givet høringssvar i forbindelse med lovforslaget.

Der er desværre kun blevet lyttet ganske lidt til os, og langt de fleste af vores indsigelser er blevet overhørt. I den kommende tid tager Pårørendeinitiativet derfor kontakt til fagbevægelsen og arbejdsgiverforeningen med et ønske om at bringe vores bemærkninger om omsorgsdage ind i de kommende overenskomstforhandlinger.

Vi er glade for, at det nu er muligt for pårørende at tage en omsorgsdag, men vi kæmper videre bl.a. for lønkompensation, så alle har råd til at holde omsorgsdage, for en bredere og mere tidssvarende definition af pårørende, så det fx også kan være en bedsteforælder, nabo eller ven, og for, at retten til omsorgsdage også kommer til at gælde mennesker, der ikke er på arbejdsmarkedet.

Pårørende