Vælg en side

Patienternes talerør er truet med nyt finanslovsforslag

Nyt finanslovsforslag får alvorlige konsekvenser for patienter og pårørendes indflydelse i sundhedsvæsenet fremover. Paraplyorganisationen Danske Patienter mister nemlig cirka halvdelen af sit årlige budget allerede fra næste år, hvis det nye forslag til en finanslov for 2023 bliver vedtaget.

Nyreforeningen er sammen med 22 andre organisationer medlem af Danske Patienter, som fungerer som et samlet talerør for patienter og pårørende.

Danske Patienter er ansvarlige for en lang række vigtige opgaver for myndighederne, fx at drive en bisidderordning, kvalitetssikre tilbud på sundhed.dk og udpege og uddanne repræsentanter til forskellige organer i sundhedsvæsenet, som sikrer uafhængighed af medicinalindustrien.

Manglende finansiering en katastrofe for mindre foreninger

Danske Patienter står desuden for netværk og rådgivning til cirka 90 små foreninger, så myndighederne hører og inddrager både store og små patientgrupper.

”Vi er i dialog med over 200 patient- og pårørendeforeninger i Danmark, og de har alle meget forskellige vilkår, som man skal tage højde for i et samarbejde. Det er hverken ønskeligt eller realistisk, at myndighederne varetager koordineringsopgaven selv, og konsekvensen bliver derfor, at man sætter udviklingen langt tilbage i forhold til at skabe lighed på tværs af sygdomsgrupper, og tage patienter og pårørendes behov alvorligt. Taberne bliver i sidste ende de mange danskere, som har sygdom tæt inde på livet,” siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

Den kraftigt beskårede finansiering er kommet bag på Danske Patienter, da man igennem hele forløbet er blevet lovet en uændret finansiering af Sundhedsministeriet.

Nyreforeningen opfordrer politikerne til at prioritere Danske Patienter på finansloven. Tiden er ikke til at svække brugernes indflydelse i sundhedsvæsenet – tværtimod er der mere end nogensinde før brug for, at myndighederne lytter til patienter og pårørendes viden og behov.

Du kan læse pressemeddelelsen om sagen her.

Læs også debatindlægget fra Danske Patienters forretningsudvalg her.