Vælg en side

Syv foreninger står sammen om at indføre aktivt fravalg i Danmark

Nyreforeningen er gået sammen med seks andre foreninger om at opfordre regeringen og Folketinget til at indføre aktivt fravalg til organdonation i Danmark. Det er første gang, at foreningerne går sammen om at arbejde for, at vi skal vende vores organdonationsmodel om, så man aktivt skal registrere sig med et nej. Dermed vil myndige borgere i udgangspunktet være organdonorer, medmindre de aktivt registrerer, at de ikke ønsker at donere.

Flertal af danskere ønsker aktivt fravalg

9 ud af 10 danskere har en positiv holdning til organdonation, men det er kun ca. hver fjerde dansker, som har registreret deres holdning i donorregistret. I den seneste befolkningsundersøgelse om spørgsmålet ønsker et flertal af danskerne at indføre aktivt fravalg til organdonation. Kun hver fjerde dansker ønsker at bevare lovgivningen, som den er i dag. Samtidig har hele 21 EU-lande indført aktivt fravalg til organdonation. Dermed er Danmark et af blot seks EU-lande, der endnu ikke har indført aktivt fravalg til organdonation.

”Evidensen på området taler endnu ikke ensidigt for, at aktivt fravalg medfører langt flere organdonorer. Dog er vi af den opfattelse, at ordningen alt andet lige vil medføre flere donerede organer og dermed flere reddede liv. Ser vi ud i resten af Europa, så har mange lande allerede indført aktivt fravalg, og meget tyder på, det har haft en positiv effekt på donorraten. Derfor skal vi se indførslen af aktivt fravalg som et forsøg på at motivere flere danskerne til at tage stilling til, hvorvidt man vil være organdonor eller ej, og dermed at flere organer doneres, så flere syge danskere overlever,” siger Jan Rishave, formand for Nyreforeningens Donorudvalg.

Vi ønsker en massiv informationsindsats

Foreningerne lægger bl.a. vægt på, at aktivt fravalg-ordningen skal kombineres med massiv og kontinuerlig information omkring ordningen, at det offentlige skal kontakte borgerne, så de bliver understøttet i at tage et aktivt valg samt at ordningen fortsat giver mulighed for, at unge i alderen 15-17 år kan registrere sig aktivt som organdonorer. Samtidig vil pårørende ved indførelsen af aktivt fravalg fortsat have det sidste ord i de tilfælde, hvor den afdøde ikke har taget aktivt stilling til organdonation.

Foreningerne bag udmeldingen

De syv foreninger bag udmeldingen om aktivt fravalg er: Nyreforeningen, Diabetesforeningen, Cystisk Fibrose Foreningen, Leverforeningen, Alfa-1 Danmark, Organdonation – ja tak og Foreningen 7Liv.

 

Læs foreningernes fælles debatindlæg i Altinget.