Vælg en side

Tilrettelæggelse af dialysebehandling

Tilrettelæggelse af dialysebehandling

Personalet

 • Må være åbent for at gennemgå patientens værdier
 • Må være åbent for at tilrettelægge individuelle behandlingsforløb i samråd med patienterne
 • Må være åbent for at forklare om patienternes sygdom og behandling og udbrede kendskabet til patienternes muligheder for uddannelse, samt gøre opmærksom på nyreskolerne og på Nyreforeningens tilbud
 • Må være åbent for at facilitere patienten, der ønsker at overtage ansvaret for egen behandling – helt eller delvist

Behandlingen

 • Bør, hvis patienten ønsker det, tilrettelægges efter individuelt behov
 • Bør, hvis patienten ønsker det, udføres sådan at man kan følge med i behandlingen
 • Bør, hvis patienten er tryg og ønsker det, understøtte en dialyseform, der enten er mobil eller kan foregå i eget hjem

Behandlingsstedet

 • Bør være døgnåbent
 • Bør muliggøre, at patienten selv vælger behandlingstidspunkt
 • Bør have elektronisk booking gennem mobil og internet med anvendelse af dørkort udenfor almindelige arbejdstider
 • Bør give adgang til feriedialyse uden forudbestilling på alle regionale hospitaler med dialyseafdelinger
 • Bør give adgang til feriedialyse med op til to måneders forudbestilling på alle regionale hospitaler med dialyseafdeling