Vælg en side

Donorudvalget

Donorudvalgets formål er at fremme organdonationens udvikling i Danmark og Europa, at udvikle medlemstilbud til donorer, at hverve medlemmer blandt donorer og at fremsætte forslag til politikker og holdninger vedrørende organdonation.

Kommissorium for Donorudvalget

Nyreforeningens mål på donor og transplantationsområdet

Karin Riis-Jørgensen

Karin Riis-Jørgensen

Formand

Tlf. 40 30 98 16
Mail: karin@karinriis.eu

Jens Havskov Sørensen

Jens Havskov Sørensen

Tlf. 50 93 38 74
Mail: havskov@gmail.com

Tom Meyer Pedersen

Tom Meyer Pedersen

Tlf. 24 45 68 67
Mail: slottet.pedersen@outlook.dk

Tina Maibøll

Tina Maibøll

Nana Hyldig

Nana Hyldig

Marlene Abel

Marlene Abel