Vælg en side

Bliv frivillig

Det meste arbejde i Nyreforeningen er baseret på frivillige. Det betyder, at du har rig mulighed for at støtte op om Nyreforeningens aktiviteter og sætte dit præg på den retning, som foreningen skal gå.

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder for at bidrage aktivt til Nyreforeningens arbejde.

Frivillige hænder hos Nyreforeningen

Bliv frivillig i dit lokalområde

I vores 16 lokale kredse er der rig mulighed for at blive frivillig. Kredsene står for Nyreforeningens arbejde lokalt og varetager bl.a. den tætte kontakt til medlemmerne, hospitalsafdelingerne og sygehuspersonalet. Kredsene står desuden for lokale arrangementer.

Du kan stille op til bestyrelsen og være med til at beslutte og gennemføre lokale aktiviteter. Du kan også hjælpe bestyrelsen med praktiske gøremål i forbindelse med diverse arrangementer eller du kan foreslå en aktivitet i kredsen, som du planlægger. Mulighederne er mange.

Kontakt din lokale kredsformand, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for frivilligt arbejde. Find din lokale kreds her.

Nyreforeningens udvalg

Nyreforeningen har tre fagudvalg for henholdsvis patienter, pårørende og donorer. Udvalgene arbejder for bedre vilkår og er politisk talerør for disse grupper. Hvert udvalg mødes normalt fire  gange om året. I udvalgene arbejdes med Nyreforeningens mål og med politiske mærkesager, som vedrører f.eks. livskvalitet og retsstilling for de tre målgrupper.

Du kan læse mere om udvalgenes mål og mærkesager her: Patientudvalget, Pårørendeudvalget og Donorudvalget. Kontakt udvalgenes formand for at høre mere om mulighederne for at blive del af et udvalg.

Pårørendefællesskaber

Nyreforeningen har pårørendefællesskaber, hvor pårørende kan mødes, skabe netværk og dele erfaringer om stort og småt fra livet som pårørende. Savner du et pårørendefællesskab i dit nærområde og har du lyst til det, så kan du melde dig som vært for et nyt fællesskab. Læs mere om pårørendefællesskaberne her.

Via et kursus vil du blive klædt på til rollen som vært. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være vært. Dog skal du selv være pårørende og have overskud til at påtage dig opgaven. Derudover skal du være empatisk og god til at styre samtaler, så alle i gruppen bliver set og hørt.

Overvejer du at være vært eller hjælpe en af de eksisterende værter, så kontakt projektleder Karen Bangert på kb@nyre.dk eller tlf. 92 82 24 61. Du bliver ringet op til en uforpligtende snak om det at være vært.

Bliv nyreven

Efter sommerferien udvider Nyreforeningen Nyrelinjen, som er et telefonisk støttetilbud, så man nu også kan finde en at mødes med lokalt – en såkaldt ”nyreven”.

Derfor søger Nyreforeningen frivillige nyrevenner. Som nyreven skal du måske mødes med et medlem til en kop kaffe eller måske følge et medlem på dialyseafdelingen den første gang.

Som frivillig nyreven håber vi, at du har 2-3 timer at give af hver måned. Nyrevennerne vil modtage undervisning på et kursus, som Nyreforeningen står for, den 1. september 2023 i eller omkring Middelfart.

Vi bestræber os på at lave en sammensætning af nyrevenner, som spænder over alle slags erfaringer, nyresygdomme og aldre. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at melde sig som nyreven.

Læs mere om at være nyreven og tilmeld dig her.

Nyrelinjen

Nyrelinjen er et landsdækkende tilbud til foreningens medlemmer. Via Nyrelinjen kan man ringe og tale med en, der har stået i samme situation. Nyrelinjens frivillige har levet med nyresygdom eller været pårørende i flere år. Andre har valgt at donere en nyre, anonymt eller til en nær person. Læs mere om Nyrelinjen her.

Som frivillig på Nyrelinjen får du mulighed for at gøre en forskel for andre, du bliver en del af et netværk med andre frivillige og du vil via et online kursus blive klædt på til opgaven.

Nyrelinjens opgave er ikke at rådgive, men at lytte, stille åbne spørgsmål og være en mental støtte. Ligeledes er det at dele sin erfaring som nyresyg, donor eller pårørende en vigtig del af det at være frivillig på Nyrelinjen. For at blive frivillig på Nyrelinjen skal du have haft en nyrespecifik diagnose, været donor eller pårørende i mindst 2 år og være afklaret om din egen situation. Du skal kunne lytte og sætte dig ind i andre menneskers situation – også selv om de reagerer helt anderledes end dig.

Har du lyst til at være frivillig på Nyrelinjen, kan du kontakte Nyreforeningens rådgiver Jan Jensen på tlf. 50 93 59 50 eller mail jj@nyre.dk for at høre mere om opgaven.

Måske har du en ide til et projekt eller et arrangement, du gerne vil gennemføre – det vil vi i så fald gerne høre mere om. Du kan kontakte Nyreforeningens frivilligkonsulent Karen Bangert på kb@nyre.dk eller tlf. 92 82 24 61.