Vælg en side

Kørsel til og fra hospitalet

Når du skal til behandling på hospitalet og har behov for at blive hentet og bragt, tilbyder din region særlig sygehuskørsel. Du kan efter behov blive tilbudt liggende transport eller liftbus.

Du har mulighed for at have en ledsager med, hvis det ud fra en sundhedsfaglig vurdering er nødvendigt – f.eks. på grund af din alder eller helbredstilstand. Børn under 18 år kan have én forælder med som ledsager.

Er du folke- eller førtidspensionist og selv kan klare transporten, kan du få dækket udgiften til transport. Du kan blive kørt til og fra behandling på hospitalet, hvis dit helbred ud fra en lægefaglig vurdering forhindrer, at du benytter offentlig transport. Du kan også benytte offentlig transport – her bliver udgiften dækket, hvis den overstiger 25 kr. i alt.

Hvis du har over 50 km til hospitalet, kan du få dækket kørsel til og fra hospitalet, hvis dit helbred ud fra en lægelig vurdering forhindrer, at du tager offentlig transport. Kører du selv til hospitalet, kan du få refunderet et beløb svarende til prisen på billigste offentlige transport, såfremt prisen overstiger 60 kr. i alt.

Du kan kun blive hentet og bragt til og fra din faste bopæl. Det er ikke muligt at få transport til f.eks. sommerhus eller andetsteds i forbindelse med ferie. Du kan i særlige tilfælde få godtgørelse for det antal kilometer, der er fra din bopæl til dit hospital. Det samme gælder, hvis du har valgt at blive behandlet på et hospital udenfor din region.

Der kan være forskel på, hvilken befordring regionerne tilbyder. Derfor bør du altid spørge personalet på din afdeling, hvilke regler der gælder i netop din region.