Vælg en side

Kørsel til og fra hospitalet

Normalt skal du selv sørge for og selv betale for transport til og fra dit sygehus.

Hvis du ikke selv kan komme til og fra sygehuset

Når du skal i behandling på sygehuset og har behov for at blive hentet og bragt, tilbyder din region sygehusbefordring. Der kan efter behov tilbydes liggende transport eller liftbus. 

Du har mulighed for at have en ledsager med, hvis det ud fra en sundhedsfaglig vurdering er nødvendigt på grund af din alder eller helbredstilstand. Én forælder til et barn under 18 år kan altid følge sit barn til og fra sygehusbehandlingen.

Du har ret til befordringsgodtgørelse, hvis;

  • Du modtager folke- eller førtidspension.
  • Du bor mere end 50 km fra det sygehus, hvor du skal have den nødvendige behandling.

Hvis du er folke- eller førtidspensionist, og dit helbred tillader, at du tager bus, metro eller tog til sygehuset, kan du få dækket din transportudgift, hvis den overstiger 44 kr. tur/retur.

Hvis du ikke er pensionist og har over 50 km til sygehuset, kan du få dine udgifter refunderet til det billigste forsvarlige transportmiddel, hvis beløbet overstiger 104 kr.

Det er regionen, der skal betale udgifterne til transport til behandling på sygehuset, og regionen bestemmer, om transporten skal ydes som befordring eller som befordringsgodtgørelse.

Hvis du vælger et sygehus udenfor din region efter reglerne om frit sygehusvalg, skal du selv betale for den del af transporten, der er længere end til regionssygehuset. 

Du kan som hovedregel kun blive hentet og bragt til og fra din faste bopæl. Det er ikke muligt at få transport til fx sommerhus eller i forbindelse med ferie. Du kan i særlige tilfælde få godtgørelse for det antal kilometer, der er fra din bopæl til dit sygehus.

Der kan være forskel på, hvilken patientbefordring regionerne tilbyder, så du bør altid spørge dialyseafdelingens personale eller regionens kørselskontor om, hvilke regler der gælder i din region.

Hvis du har behov for kørsel og oplever lange ventetider eller andre problemer i forbindelse med kørselsordningen, kan du kontakte Nyreforeningens socialrådgiver eller Nyreforeningens kredsformand i det område, du bor.

Denne side er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.