Vælg en side

Ledsagekort

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager for at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx tog, bus, metro, museum, teater eller lignende.

Ledsagekortet er for alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved at man i forvejen er:

  • Visiteret til parkeringskort
  • Visiteret til køb af handicapbil
  • Visiteret til et botilbud
  • Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning
  • Medlem af Dansk Blindesamfund
Pårørende til nyresyge

Ledsagekortet koster 200 kr. og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det fornyes ved at udfylde et nyt ansøgningsskema. Har du et varigt handicap, der ikke medfører ændringer i behovet for ledsagelse, er dokumentation for fornyelse ikke nødvendigt.

Ledsagekortet giver dig mulighed for at tage din ledsager gratis med på en række kulturinstitutioner, som f.eks. teatre, museer, til kulturelle arrangementer, forlystelsesparker og zoologiske haver. Se liste over kulturinstitutioner med ledsageordning.

Ledsagekortet giver personer, der er fyldt 13 år, rabat på alle tog og busrejser hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik. Indehaveren af ledsagerkortet og ledsageren rejser på hver sin børnebillet. Rabatten opnås ikke ved klippekort eller månedskort.

Du kan bl.a. få ansøgningsskemaet hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice (DHB), telefon 36 75 17 93, e-mail service@handicap.dk. Du kan hente ansøgningsskemaet eller ansøge digitalt på handicap.dk.

Siden er opdateret af socialrådgiver i Nyreforeningen Jan Jensen, januar 2023.