Vælg en side

Pårørende-fællesskaber

For dig som er pårørende til en person med nyresygdom

I Nyreforeningen arbejder vi for at hjælpe og støtte de pårørende, og derfor har vi oprettet særlige fællesskaber for pårørende.

 

Gåtur i naturen

Hvad er pårørendefællesskaber?

Det kan være en stor omvæltning, når én i familien rammes af nyresygdom – både for den ramte og for de pårørende – og i den forbindelse kan det være en stor hjælp, at møde ligesindede, som ved hvad det vil sige at være pårørende.

En række frivillige, som selv er pårørende, har sagt ja til at være værter for fællesskaber hvor pårørende kan mødes, skabe netværk og dele erfaringer om stort og småt fra livet som pårørende.

Et pårørendefællesskab er et sted, hvor pårørende styrker og støtter hinanden og hvor glæder og sorger kan deles i trygge rammer.

Derudover giver pårørendefællesskaberne også pårørende mulighed for at hente viden og inspiration til at håndtere hverdagens udfordringer, samt adgang til rådgivning og vejledning. Via fællesskaberne bliver deltagerne inviteret til cafémøder og til temaaftener om de ting, som fylder, når man er pårørende til en person med nyresygdom.

Deltagelse i fællesskaberne er gratis og alle i fællesskabet har tavshedspligt.

Hvem kan deltage?

Pårørendefællesskaberne er grupper for voksne pårørende, og der oprettes fællesskaber målrettet forskellige grupper af pårørende. Ligesom fællesskaberne oprettes forskellige steder i landet.

Hvor og hvornår mødes pårørendefællesskaberne?

Pårørendefællesskaberne startede i august 2022. Nogle fællesskaber mødes fysisk og andre mødes online.

Du finder pårørendefællesskaber her:

Fællesskab for kæreste/ægtefælle/samlever, som mødes fysisk

Fællesskab for forældre til voksne børn med nyresygdom

Fællesskab for kæreste/ægtefælle/samlever (de yngre 25-40+), som mødes fysisk

Voksne børn af personer med nyresygdom, som primært mødes online

Øvrige netværk for pårørende i Nyreforeningens kredse

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om fællesskaberne, kan du kontakte værterne for de enkelte fællesskaber eller projektleder Karen Bangert på kb@nyre.dk eller tlf. 92 82 24 61