Vælg en side

Organdonation

Donorregistret

Det er vigtigt, at du taler med dine nærmeste om, hvad der skal ske med dine organer, hvis uheldet er ude. Det kan gøre den svære situation en lille smule nemmere for dine pårørende, hvis de kender din holdning til organdonation.

Du kan tilmelde dig online på sundhed.dk, hvis du har et NemID.

I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis du selv eller dine nærmeste har givet tilladelse. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød. Har du ikke taget stilling eller undladt at meddele din beslutning skriftligt eller mundtligt, skal dine pårørende i givet fald tage beslutningen for dig. Ved skriftlig donortilmelding kan de pårørende ikke ændre på din beslutning, medmindre du ønsker, at de skal kunne gøre det.

Organdonation med en nyre

Hjernedødskriteriet

Når en person er hjernedød, betyder det, at døden konstateres ved, at hjernen er holdt op med at fungere og ikke kan bringes i funktion igen. En hjernedød har ingen bevidsthed, for hjernefunktionen er totalt ophørt, og man kan altså ikke vågne igen. Hjertet kan slå, selvom hjernen er død, fordi personen er tilkoblet en respirator. Hjertet vil dog holde op med at slå efter få dage, også selvom den hjernedøde er tilkoblet respiratoren.

En person erklæres hjernedød, når to læger har gennemført en særlig undersøgelse. Kort fortalt viser undersøgelsen, om patienten reagerer på smertepåvirkning, belysning og irritation af øjnene og skylning af øregangen med koldt vand. De undersøger også, om der kommer brækreaktion og hosterefleks ved irritation i svælg og luftrør, og om patienten selv kan trække vejret uden for respiratoren. Patienten må ikke reagere på blot en enkelt del af undersøgelsen. Efter mindst en time gentages den. Først derefter kan og må patienten erklæres død.

Hjernedøde patienter ligger altid i respirator, fordi det er nødvendigt at erstatte åndedrætsfunktionen. Når hjernedøden er konstateret, slukker man for respiratoren, medmindre der er givet tilladelse til organdonation. Hvis der er svaret ja til donation, fortsætter respiratorbehandlingen, indtil organerne er fjernet. Sammen med hjertets fortsatte funktion og blodcirkulationen sikrer den, at organerne ikke går til grunde.

For at den hjernedøde kan anvendes som nyredonor, skal han eller hun have raske nyrer, må ikke være HIV-positiv, have smitsomme sygdomme eller kræft.

Hvis den afdøde eller de pårørende har givet samtykke til organdonation, sammenligner man vævstyper fra donor og mulige modtagere og finder på den måde den person, der bedst egner sig vævstypemæssigt. Hvis der ikke findes en egnet patient i Danmark, bliver nyren anvendt til et andet menneske i Norden. Efter at nyren er taget ud af den afdøde, kan den opbevares i indtil 36 timer, inden den bliver sat ind i modtageren.

 Om donation af nyrer

Nyrer til transplantation kommer fra to grupper mennesker. Knap halvdelen kommer fra raske og levende personer, der donerer en nyre til søskende, barn, ægtefælle, ven, kollega eller lignende. Siden 2019 har det også været muligt at donere en nyre anonymt til en, man ikke kender. Resten kommer fra afdøde organdonorer i Norden.

Du kan se seneste opgørelse over, hvor mange der venter på en nyre og hvor mange, der er blevet transplanteret fra hhv. afdøde og levende donorer på www.scandiatransplant.org.

Anonym, levende nyredonation

Alle Folketingets partier blev i 2017 enige om en ny aftale, der gør det muligt at donere en nyre anonymt.

Det betyder, at donorer ikke længere behøver at have en tæt relation til patienten i form af venskab eller familie, men i stedet kan donere deres ene nyre anonymt som en god gerning.

Hvis du overvejer at donere en nyre anonymt, kan du læse mere om processen på www.anonymdonation.dk.

Hvis du vil donere en nyre anonymt, skal du:

• Være fysisk og psykisk rask
• 40 år eller derover
• Du må ikke være meget overvægtig
• Du må ikke have diabetes
• Du må ikke have haft kræft

Nyreforeningen er modstander af kravet om, at en anonym, levende nyredonor skal være minimum 40 år gammel.

Donation efter cirkulatorisk død (hjertedød)

Hvis man i dag dør ved, at ens hjerte holder op med at slå, før man kan erklæres hjernedød, kommer man ikke i betragtning som organdonor. Men et bredt politisk flertal har besluttet (2019), at donation efter cirkulatorisk død (hjertedød) genindføres. Det kan på længere sigt øge antallet af donorer med 20-40 procent svarende til omkring 18 til 35 donorer per år.

To ud af tre danskere tilkendegiver i den seneste holdningsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, at de gerne vil donere deres organer, når de dør. Med genindførelsen af donation efter cirkulatorisk død vil flere kunne få imødekommet deres ønske om at donere deres organer.

Hjertedød omfatter patienter, hvor der er taget beslutning om, at videre behandling er udsigtsløs og aktiv behandling skal afsluttes, som det også er tilfældet efter hjernedød.