Vælg en side

Jobsøgning

Nyreforeningen bliver ofte spurgt, om man har pligt til at fortælle, at man har en nyresygdom, når man søger et job. Som udgangspunkt er du ikke forpligtet til at fortælle, at du er nyresyg.

Det kan ikke anbefales, at du skriver i jobansøgningen, at du er nyresyg, medmindre du søger et job på særlige arbejdsvilkår. Man kan frygte, at arbejdsgiveren allerede i første omgang vil sortere den kronisk syge fra af frygt for, at det vil have økonomiske og praktiske omkostninger at ansætte en person med en nyresygdom.

Når du er til ansættelsessamtale, skal du fokusere på at præsentere dine kompetencer og faglighed. Du skal sælge dig selv og gøre dig attraktiv, så arbejdsgiveren kan se for sig, hvad du kan bidrage med i jobbet. Lad sygdommen spille en mindre rolle.

Hvis du har begrænsninger i din arbejdsevne eller der skal tages særlige skånehensyn, er du forpligtet til at oplyse om din sygdom til din arbejdsgiver.

Det er altid klogt at være åben og ærlig om sin situation, men vent med at informere om din sygdom til jobbet er ved at være dit.

Når du taler om din sygdom og skånebehov, skal du være konkret og konstruktiv. Det handler om at minimere uvidenheden og uvisheden hos arbejdsgiveren. Som nyresyg jobansøger er man nødt til at berolige arbejdsgiveren ved at vise, at man har styr på løsningerne i forbindelse med eventuelle skånebehov og kompensationsbehov.

Siden er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.