Vælg en side

Midtjylland

Bestyrelsen

Formand
Svend Aage Pedersen
Tlf. 20 87 94 41
svap@eyesee.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen og lotterikoordinator

Næstformand
Tom Meyer Pedersen
Tlf. 24 45 68 67
slottet.pedersen@outlook.dk
Hovedbestyrelsessuppleant

 

Kasserer
Birgitte Mikkelsen
Tlf. 28 90 05 72
b.mikkelsen@fiberpost.dk

Bestyrelsesmedlem
Ejvind Sørensen
Tlf. 98 54 62 69 / 40 71 97 83
ejv.asta@skylinemail.dk
Kasserer for Viborgkredsens fond

Bestyrelsesmedlem
Jonna Nielsen
Tlf. 27 51 10 20
lynderup115@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Preben Elkær Knudsen
Tlf. 25 84 44 50
prebenknudsen@dukamail.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben Solberg Balle
Tlf. 40 45 91 72
ballepreben@gmail.com

Suppleanter
John H. Poulsen
Steen Kvist-Thygesen

Revisorer
Inger D. Laursen
Egon Brøndum

Arrangementer

18. februar 2024: Generalforsamling kl. 11.45 på Golf Hotellet, Viborg.

Information fra kredsen

Se det seneste kredsblad HER

Befordring
Region Midtjylland har siden 2007 haft lempelige regler for befordring til og fra dialyse. Den hidtil gratis kørsel for alle afskaffes nu. Se brevet fra Region Midtjylland her: Slut med lempelige regler. Regionen “overgår” til at følge de gældende regler for hele landet. Se her hvilke: Kørsel til behandling

Vedtægter
Vedtægter for Nyreforeningen kreds Midtjylland 2023

Søg fondsmidler

Kreds Midtjylland
Kreds Midtjyllands ferielegat kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland bosiddende uden for det gamle Viborg Amt i lighed med medlemmer, der er bosiddende i det gamle Viborg Amt, der kan søge i Nyreforeningen Viborg Kreds Fond.OBS: Der kan først tildeles legat efter 1 års medlemskab af Nyreforeningen.

Ansøgningsskema: Legatansøgning
Ansøgningen skal være indsendt senest d. 31 maj i det indeværende år.

Nyreforeningen Midtjylland

Nyreforeningen Kreds Viborg fond
Nyreforeningen Kreds Viborg fondslegat, kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen, bosiddende i det gamle Viborg Amt. Bl.a. til ferieformål, samt anden økonomisk støtte. Derudover yder fonden støtte til klinisk og eksperimentel nyreforskning.

Ved tildeling af legat skal dokumentation indsendes før udbetalingen kan finde sted. Fondsbestyrelsen kan bede om skriftlig redegørelse, for legatets anvendelse i overensstemmelse med formålet.

Legatansøgning for privatpersoner skal søges digitalt via dette link

Forskningslegater skal ansøges via dette link

Vær opmærksom på, at du skal benytte den seneste version af en moderne webbrowser for eksempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

I tilfælde af problemer er Grant Compass’ support telefonnummer er 70 70 73 80.

Ansøgningen skal være indsendt senest d. 31 maj i det indeværende år.