Vælg en side

Midtjylland

Bestyrelsen

Formand
Svend Aage Pedersen
Tlf. 20 87 94 41
svap@eyesee.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen og lotterikoordinator

Næstformand
Tom Meyer Pedersen
Tlf. 24 45 68 67
slottet.pedersen@outlook.dk
Hovedbestyrelsessuppleant

 

Kasserer
Birgitte Mikkelsen
Tlf. 28 90 95 72
b.mikkelsen@fiberpost.dk

Bestyrelsesmedlem
Ejvind Sørensen
Tlf. 98 54 62 69 / 40 71 97 83
ejv.asta@skylinemail.dk
Kasserer for Viborgkredsens fond

Bestyrelsesmedlem
Steen Kvist-Thygesen
Tlf. 25 37 10 31
bessebo@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Preben Solberg Balle
Tlf. 22 14 42 54
ballepreben@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Preben  Elkjær Knudsen
Tlf. 25 84 44 50
prebenknudsen@dukanmail.dk

Revisor
Inger D. Laursen

Revisorsuppleant
Egon Brøndum Nielsen

Arrangementer

Der er i øjeblikket ingen arrangementer.

Søg fondsmidler

Kreds Midtjylland
Kreds Midtjyllands ferielegat kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland bosiddende uden for det gamle Viborg Amt i lighed med medlemmer, der er bosiddende i det gamle Viborg Amt, der kan søge i Nyreforeningen Viborg Kreds Fond.OBS: Der kan først tildeles legat efter 1 års medlemskab af Nyreforeningen.

Ansøgningsskema: Legatansøgning
Ansøgningen skal være indsendt senest d. 31. maj i det indeværende år.

Nyreforeningen Midtjylland

Nyreforeningen Kreds Viborg fond
Nyreforeningen Kreds Viborg fondslegat, kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen, bosiddende i det gamle Viborg Amt. Bl.a. til ferieformål, samt anden økonomisk støtte. Derudover yder fonden støtte til klinisk og eksperimentel nyreforskning.

Ved tildeling af legat skal dokumentation indsendes før udbetalingen kan finde sted. Fondsbestyrelsen kan bede om skriftlig redegørelse, for legatets anvendelse i overensstemmelse med formålet.

Legatansøgning for privatpersoner skal søges digitalt via dette link

Forskningslegater skal ansøges via dette link

Vær opmærksom på, at du skal benytte den seneste version af en moderne webbrowser for eksempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

I tilfælde af problemer er Grant Compass’ support telefonnummer er 70 70 73 80.

Ansøgningen skal være indsendt senest d. 31 maj i det indeværende år.