Vælg en side

Støtte til dialyse i hjemmet

Hæmodialyse og peritonealdialyse i eget hjem betragtes som sygehusbehandling, og du skal derfor have dækket alle udgifter til behandlingen.

P-dialyse

Godt en tredjedel af alle dialysepatienter vælger at komme i peritonealdialyse, da denne dialyseform ofte giver mere råderum og uafhængighed af sygehuset.

Du kan dialysere hjemme med flere poseskift i løbet af dagen eller er i natdialyse.

Peritonealdialyse kan medføre en del merudgifter, som dækkes af sygehuset. De merudgifter, du har til elektricitet, dvs. til opvarmning af poserne og natmaskinen, dækkes af sygehuset.

Nogle patienter mener, at den megen håndvask og toiletskyl efter endt behandling giver et merforbrug af vand. Hvis du kan dokumentere dette merforbrug, kan sygehuset dække udgiften.

Ligeledes dækkes ekstra affaldsbeholder og ekstra poser fra kommunen samt tømning heraf.

Hvis du har behov for en dialysestol, bord eller opbevaringsmøbel, kan du låne det fra sygehuset eller få det bevilget.

Patienter i peritonealdialyse, som har lyst til at bade i havet eller i svømmehal, er nødt til af hygiejniske grunde at bruge en stomipose. Du ansøger kommunens hjælpemiddelkontor om betaling af stomiposer eller du kan kontakte hjemmesygeplejen i din kommune. Der er her tale om et hjælpemiddel over Servicelovens § 112.

Hjemmehæmodialyse

Det er din læge på hospitalet, der sammen med dig beslutter, om du skal i hjemmehæmodialyse. Det er en betingelse, at du selv er i stand til at varetage dialysen – efter at du er blevet oplært til opgaven. Hjemmedialysen foregår på patientens eget ansvar, men udgifterne til dialysebehandlingen er en sygehusudgift.

Hvis du har behov for mindre boligændringer af dit hus, kan der være mulighed for, at hospitalet dækker udgiften. Hvis du har behov for anskaffelse af dialysestol, bord eller opbevaringsmøbel kan sygehuset udlåne eller bevilge det.

Der er ikke mulighed for, at din ægtefælle/samlever kan få lønkompensation for at hjælpe dig med dialysen.

Denne side er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.