Vælg en side

Støtte til dialyse i hjemmet

P-dialyse

Godt en tredjedel af alle dialysepatienter vælger at komme i peritonealdialyse. Peritonealdialyse kan medføre en del merudgifter, som dækkes af hospitalet. De merudgifter, du har til elektricitet, dvs. til opvarmning af poserne og natmaskinen, dækkes af hospitalet.

Nogle patienter mener, at den megen håndvask og toiletskyl efter endt behandling giver et merforbrug af vand. Såfremt du kan dokumentere dette merforbrug, kan hospitalet dække udgiften. Ligeledes dækkes skraldeposestativ og ekstra poser fra kommunen samt tømning heraf. Det er oftest kun for patienter, der bor i eget hus, men et ejendomsselskab kan også pludselig reagere på den øgede mængde affald. Dermed kan det blive nødvendigt med ekstrabetaling for en patient i ejer- eller lejelejlighed. Stativet koster meget forskelligt fra forhandler til forhandler, og kommunernes priser for ekstra poser og tømning er også forskellige.

Du må derfor selv undersøge priserne. Nogle kommuner vil gerne sende særskilt regning for den ekstra tømning, men ellers betales det via ejendomsskatterne. Hvis der er behov for bestemte plastikposer til poseaffaldet, er det også en merudgift, hospitalet betaler.

Hvis du har behov for at købe et skab eller lignende til opbevaring af væsker m.v., kan der også være mulighed for at få tilskud til denne udgift.

Patienter i peritonealdialyse, som har lyst til at bade i havet eller i svømmehal, er nødt til af hygiejniske grunde at bruge en stomipose. Du ansøger kommunens hjælpemiddelkontor om betaling af stomiposer. Der er her tale om et hjælpemiddel over Servicelovens § 112.

Hjemmehæmodialyse

Udgifterne til dialysebehandling er en hospitalsudgift. Såfremt du har behov for mindre boligændringer af dit hus, er der mulighed for, at hospitalet dækker udgiften. Hvis du har behov for anskaffelse af et skab eller lignende til opbevaring af sygeplejeartikler mv., kan udgiften dækkes af hospitalet.