Vælg en side

Sydøstjylland

  • Kreds Sydøstjylland samarbejder med nefrologisk afdeling på Kolding Sygehus samt urologisk afdeling på Vejle Sygehus.
  • Sydøstjylland er en kreds med et højt aktivitetsniveau.
  • Vi varetager patienters og pårørendes interesser.
  • Vi er med på kurset ‘Livet med Nyresygdom’.
  • Vi afholder sociale og faglige arrangementer, hvor du/I har mulighed for at møde ligestillede.
  • Vi har vort eget kredsblad med lokal information.
  • Vi afholder lokal generalforsamling, hvor medlemmerne har indflydelse.
  • Vi har en gruppe af transplanterede, som mødes 2 gange om året.
  • Vi har en gruppe for P-dialysepatienter og pårørende, som mødes 2 gange om året.
  • Vi kan altid kontaktes telefonisk eller på mail.

Bestyrelsen

Formand 
Rita Bruun
Tlf. 21 78 76 43
erbruun@gobel.dk

Medlem af Hovedbestyrelsen, Formand for regionaludvalg Syddanmark, medlem af Sundhedsbrugerrådet Region Syddanmark og repræsentant på Nyreskole 

Næstformand og kasserer
Hanne T. Jensen
Tlf. 29 70 59 64
htj@profibermail.dk

Hovedbestyrelsessuppleant, redaktør af kredsblad og repræsentant på Nyreskole

Bestyrelsesmedlem 
Vita Jensen
Tlf. 21 75 50 34
vitarjensen@gmail.com

Koordinator for P-dialysegruppen og julelotteri

Bestyrelsesmedlem og sekretær
Børge Olesen
Tlf. 28 18 50 89
sonnesvej@mail.dk

Distributør af kredsblad og koordinator for Transplantationgruppen

Bestyrelsesmedlem 
Kim Sølbæk
Tlf. 26 92 18 72
kim.rs@privat.dk

Koordinator for Transplantationgruppen

Bestyrelsesmedlem 
Per Eggert Larsen
Tlf. 28 83 23 38
peggert@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem 
Poul Guldhammer Bendixen
Tlf. 22 56 88 59
poulgb@hotmail.com

Bestyrelsessuppleanter
Aino Bredahl, Tlf: 42 30 70 87
John Thomsen, Tlf: 50 47 37 08

Revisorer
Erik Buhl, Tlf. 20 49 84 13
Svend Jørgensen, Tlf. 51 90 73 01

Arrangementer

 

11. juni 2023: Sommerarrangement i Tirsbæk Slotsstalden kl. 12.00. Indbydelse vil senere blive sendt ud til medlemmer i kredsen.

Samværsgrupper

Transplantationsgruppen
Møde i Transplantationsgruppen foregår d. 27. marts 2023 fra kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Børge Olesen på sonnesvej@mail.dk eller tlf. 28 18 50 89 senest den 20. marts 2023. Har du lyst til at være en del af denne gruppe, som mødes to gange om året, så skal du envende dig til Børge Olesen.

P-dialysegruppen
Møde i P-dialysegruppen med pårørende, som er medlemmer. Det foregår fra kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus, og næste møde er den 9. marts 2023. Tilmelding til Vita Jensen på vitarjensen@gmail.com eller på tlf. 21 75 50 34.

Information fra kredsen

Sydøstjylland kredsblad sommer 2022

Generalforsamling
Referat Nyreforeningen Sydøstjyllands Generalforsamling 2022
Årsberetning 2022

Ferietilskud
Du kan søge kredsen om ferietilskud, hvis du har været medlem i kredsen i min. 1 år. Der er ansøgningsfrist hvert år den 1. maj. Du skal udfylde ansøgningsskemaet her: Ansøgning sydøstjylland ferietilskud

Kreds Sydøstjylland vedtægter