Vælg en side

Sydøstjylland

  • Kreds Sydøstjylland samarbejder med nefrologisk afdeling på Kolding Sygehus samt urologisk afdeling på Vejle Sygehus.
  • Sydøstjylland er en kreds med et højt aktivitetsniveau.
  • Vi varetager patienters og pårørendes interesser.
  • Vi er med på kurset ‘Livet med Nyresygdom’.
  • Vi afholder sociale og faglige arrangementer, hvor du/I har mulighed for at møde ligestillede.
  • Vi har vort eget kredsblad med lokal information.
  • Vi afholder lokal generalforsamling, hvor medlemmerne har indflydelse.
  • Vi har en gruppe af transplanterede, som mødes 2 gange om året.
  • Vi har en gruppe for P-dialysepatienter og pårørende, som mødes 2 gange om året.
  • Vi kan altid kontaktes telefonisk eller på mail.

Bestyrelsen

Formand 
Rita Bruun
Tlf. 21 78 76 43
erbruun@gobel.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen, formand for regionaludvalg Syddanmark, medlem af Sundhedsbrugerrådet Region Syddanmark og repræsentant på nyreskole 

Næstformand og kasserer
Hanne T. Jensen
Tlf. 29 70 59 64
htj@profibermail.dk
Hovedbestyrelsessuppleant og repræsentant på nyreskole

Sekretær
Aino Bredahl
Tlf. 42 30 70 87
ainobredahl@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Børge Olesen
Tlf. 28 18 50 89
sonnesvej@mail.dk
Distributør af kredsblad

Bestyrelsesmedlem 
Vita Jensen
Tlf. 21 75 50 34
vitarjensen@gmail.com
Koordinator for P-dialysegruppen og julelotteri

Bestyrelsesmedlem 
Kim Sølbæk
Tlf. 26 92 18 72
kim.rs@privat.dk
Koordinator for Transplantationgruppen og repræsentant for HHD-gruppen 

Bestyrelsesmedlem 
Poul Guldhammer Bendixen
Tlf. 22 56 88 59
poulgb@hotmail.com
Redaktør af kredsblad

Suppleant
Laila den Breejen

Revisorer
Erik Buhl
John Thomsen

Arrangementer

4. og 5. december 2023: Bestyrelsen går rundt på dialyseafdelingen – både formiddage og eftermiddage – med wienerbrød/boller og en lille en til halsen. Vi har Anders Munch med, som synger og spiller Kim Larsen-musik.

11. februar 2024: Generalforsamling på Fuglsangcentret Fredericia. Efter Generalforsamlingen er først spisning og derefter foredrag med foredragsholder Karen-Marie Lillelund. Invitation med tidspunkt og tilmelding udsendes til medlemmerne.

11. april 2024: Møde i P-dialysegruppen med pårørende, som er medlemmer. Det foregår fra kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen på vitarjensen@gmail.com eller tlf. 21 75 50 34 senest d. 4. april 2023.

18. april 2024: Møde i Transplantationsgruppen foregår kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen på vitarjensen@gmail.com eller tlf. 21 75 50 34 senest d. 11. april 2023.

Samværsgrupper

Transplantationsgruppen
Møde i Transplantationsgruppen foregår torsdag d. 18. april 2024 fra kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen på vitarjensen@gmail.com eller tlf. 21 75 50 34 senest d. 11. april 2023.

Har du lyst til at være en del af denne gruppe, som mødes to gange om året, så skal du henvende dig til Kim Sølbæk på kim.rs@privat.dk eller tlf. 26 92 18 72.

P-dialysegruppen
Møde i P-dialysegruppen med pårørende, som er medlemmer. Det foregår d. 11. april 2024  fra kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen på vitarjensen@gmail.com eller tlf. 21 75 50 34 senest d. 4. april 2023.

Information fra kredsen

Læs det seneste kredsblad: Sydøstjylland kredsblad efterår 2023

Ferietilskud
Du kan søge kredsen om ferietilskud, hvis du har været medlem i kredsen i min. 1 år. Der er ansøgningsfrist hvert år d. 1. maj. Du skal udfylde ansøgningsskemaet her: Ansøgning Sydøstjylland ferietilskud

Generalforsamling
Referat Nyreforeningen Sydøstjyllands generalforsamling 2022
Årsberetning 2022

Vedtægter
Kreds Sydøstjylland vedtægter