Vælg en side

Sydøstjylland

  • Kreds Sydøstjylland samarbejder med nefrologisk afdeling på Kolding Sygehus samt urologisk afdeling på Vejle Sygehus.
  • Sydøstjylland er en kreds med et højt aktivitetsniveau.
  • Vi varetager patienters og pårørendes interesser.
  • Vi er med på kurset ‘Livet med Nyresygdom’.
  • Vi afholder sociale og faglige arrangementer, hvor du/I har mulighed for at møde ligestillede.
  • Vi har vort eget kredsblad med lokal information.
  • Vi afholder lokal generalforsamling, hvor medlemmerne har indflydelse.
  • Vi har en gruppe af transplanterede, som mødes 2 gange om året.
  • Vi har en gruppe for P-dialysepatienter og pårørende, som mødes 2 gange om året.
  • Vi kan altid kontaktes telefonisk eller på mail.

Bestyrelsen

Formand 
Rita Bruun
Tlf. 21 78 76 43
erbruun@gobel.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen, formand for regionaludvalg Syddanmark, medlem af Sundhedsbrugerrådet Region Syddanmark og repræsentant på nyreskole 

Næstformand og kasserer
Hanne T. Jensen
Tlf. 29 70 59 64
htj@profibermail.dk
Hovedbestyrelsessuppleant og repræsentant på nyreskole

Sekretær
Aino Bredahl
Tlf. 42 30 70 87
ainobredahl@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Børge Olesen
Tlf. 28 18 50 89
sonnesvej@mail.dk
Distributør af kredsblad

Bestyrelsesmedlem 
Vita Jensen
Tlf. 21 75 50 34
vitarjensen@gmail.com
Koordinator for P-dialysegruppen og julelotteri

Bestyrelsesmedlem 
Kim Sølbæk
Tlf. 26 92 18 72
kim.rs@privat.dk
Koordinator for Transplantationgruppen og repræsentant for HHD-gruppen 

Bestyrelsesmedlem 
Per Eggert Larsen
Tlf. 28 83 23 38
peggert@outlook.dk
Hovedbestyrelsessuppleant

Bestyrelsesmedlem 
Poul Guldhammer Bendixen
Tlf. 22 56 88 59
poulgb@hotmail.com
Redaktør af kredsblad

Suppleant
Laila den Breejen

Revisorer
Erik Buhl
John Thomsen

Arrangementer

11. juni 2923: Sommerarrangement i Tirsbæk Slot, Tirsbækvej 135, Vejle og spisning i Tirsbæk Slotsstalden kl. 12.00. Indbydelse vil blive sendt ud til medlemmer i kredsen.

16.-17. september 2023: Weekendtur.

26. november 2023: Julearrangement

Samværsgrupper

Transplantationsgruppen
Møde i Transplantationsgruppen foregår fra kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Har du lyst til at være en del af denne gruppe, som mødes to gange om året, så skal du envende dig til Kim Sølbæk på kim.rs@privat.dk eller tlf. 26 92 18 72.

P-dialysegruppen
Møde i P-dialysegruppen med pårørende, som er medlemmer. Det foregår fra kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen på vitarjensen@gmail.com eller tlf. 21 75 50 34.

Information fra kredsen

Læs det seneste kredsblad: Sydøstjylland kredsblad sommer 2023

Ferietilskud
Du kan søge kredsen om ferietilskud, hvis du har været medlem i kredsen i min. 1 år. Der er ansøgningsfrist hvert år d. 1. maj. Du skal udfylde ansøgningsskemaet her: Ansøgning Sydøstjylland ferietilskud

Generalforsamling
Referat Nyreforeningen Sydøstjyllands generalforsamling 2022
Årsberetning 2022

Vedtægter
Kreds Sydøstjylland vedtægter