Vælg en side

Sydøstjylland

  • Kreds Sydøstjylland samarbejder med nefrologisk afdeling på Kolding Sygehus samt urologisk afdeling på Vejle Sygehus.
  • Sydøstjylland er en kreds med et højt aktivitetsniveau.
  • Vi varetager patienters og pårørendes interesser.
  • Vi er med på kurset ‘Livet med Nyresygdom’.
  • Vi afholder sociale og faglige arrangementer, hvor du/I har mulighed for at møde ligestillede.
  • Vi har vort eget kredsblad med lokal information.
  • Vi afholder lokal generalforsamling, hvor medlemmerne har indflydelse.
  • Vi har en gruppe af transplanterede, som mødes 2 gange om året.
  • Vi kan altid kontaktes telefonisk eller på mail.

Bestyrelsen

Formand 
Rita Bruun
Tlf. 21 78 76 43
erbruun@gobel.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen, formand for Regionaludvalg Syddanmark, medlem af Sundhedsbrugerrådet Region Syddanmark samt repræsentant på nyreskole og af HHD gruppen

Næstformand og kasserer
Hanne T. Jensen
Tlf. 29 70 59 64
htj@profibermail.dk
Hovedbestyrelsessuppleant og repræsentant på nyreskole

Sekretær
Aino Bredahl
Tlf. 42 30 70 87
ainobredahl@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Poul Guldhammer Bendixen
Tlf. 22 56 88 59
poulgb@hotmail.com
Redaktør af kredsblad

Bestyrelsesmedlem 
Laila den Breejen
Tlf. 61 28 99 06
0803327@gmail.com
Forsendelsesansvarlig

Bestyrelsesmedlem 
Kim Leube
Tlf. 22 55 55 43
leube@godmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Karin Jensen
Tlf. 40 99 24 21
karin-jensen@live.dk

Suppleant
Carsten Ulbæk Jensen
Tlf. 40 99 24 23
carstenuj@gmail.com

Suppleant
Nina Holmboe
Tlf. 21 64 29 50
ninaholmboe@gmail.com

Transplantationsgruppen
Vita Jensen
Tlf. 21 75 50 34
vitarjensen@gmail.com
Koordinator for transplantationsgruppen

Rundgang på dialyseafd.
Børge Olesen
John Thomsen

Revisorer
John Thomsen
Børge Olesen

Arrangementer

9. juni 2024: Sommer-arrangement. Invitation til frokost på Restaurant Skyttehuset (Tirsbæk Strandvej 2, Vejle) søndag kl. 12:00. Vi byder på Stjerneskud eller pariserbøf, kaffe/the og kage. Gåtur i Skyttehusets have og langs vandet mulig. Tilmelding til Aino Bredahl på tlf: 42 30 70 87 eller ainobredahl@hotmail.com senest d. 31. maj 2024.

14.-15. september 2024: Weekendtur til Skagen. Oplev den unikke stemning i Danmarks nordligste by på Foldens Hotel, centralt beliggende ved havnen. Lørdag starter vi med rundtur inklusive Grenen og Skagens seværdigheder. Aftenen byder på middag og solnedgang i Gl. Skagen. Søndag udforsker vi den sydlige del med Råbjerg Mile og tilsandede kirke, før vi vender hjem. Pris efter tilskud fra Nyreforeningen: 975 kr. pr. pers., enkeltværelsestillæg 300 kr. Telefonisk tilmelding til Rita Bruun på tlf. 21 78 76 43. Først til mølle, max 50 deltagere. Du kan læse mere om arrangementet i kredsbladet.

14. oktober 2024: Møde i Transplantationsgruppen foregår kl. 16.00-18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen på vitarjensen@gmail.com eller tlf. 21 75 50 34 senest d. 9. oktober 2024.

 

Samværsgrupper

Transplantationsgruppen
Har du lyst til at være en del af denne gruppe, som mødes to gange om året, så skal du henvende dig til Vita Jensen på vitarjensen@gmail.com eller tlf. 21 75 50 34.

Information fra kredsen

Læs det seneste kredsblad: Sydøstjylland kredsblad forår 2024

Ferietilskud
Du kan søge kredsen om ferietilskud, hvis du har været medlem i kredsen i min. 1 år. Der er ansøgningsfrist hvert år d. 1. maj. Du skal udfylde ansøgningsskemaet her: Ansøgning Sydøstjylland ferietilskud

Generalforsamling
Referat Nyreforeningen Sydøstjyllands generalforsamling 2024
Årsberetning 2023

Vedtægter
Kreds Sydøstjylland vedtægter