Vælg en side

Nyreforeningens

Forskningsfond

Nyreforeningens Forskningsfond er stiftet i 1987 og har siden 1988 i alt uddelt mere end 12 millioner kr. Det er kun muliggjort gennem en årlig støtte fra The John and Birthe Meyers Foundation samt Meyco Emballage A/S, der i sin tid muliggjorde oprettelsen af fonden, samt en større arv fra Gerda Junge. Og endelig har vores lokale kredse gennem årene bidraget med betydelige beløb. Fondens grundkapital udgør 4,75 mio. kr.

Forskning af nyresygdomme

Sådan søger du Forskningsfonden

Fonden er åben for ansøgninger inden for specialerne nefrologi og urologi. På denne side kan du læse en uddybende beskrivelse af hvad Forskningsfonden støtter og hvad en ansøgning skal indeholde.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2024 kl. 12.

Forskningsfonden søges digitalt via dette link. Vær opmærksom på, at du skal benytte den seneste version af en moderne webbrowser for eksempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Spørgsmål vedrørende ansøgningens indhold og kriterier kan rettes til Nyreforeningens Forskningsfond ved at kontakte direktør for Nyreforeningen Michael Buksti på tlf. 40 90 29 48 eller mail mb@nyre.dk.

Spørgsmål vedrørende tekniske forhold kan rettes til support@grantcompass.dk.

Nyreforeningens Forskningsfond har til formål at yde støtte til forskning og udbredelse af kendskab til kroniske nyrelidelser og nyretransplantation samt de psykiske aspekter herved. Se Nyreforeningens forskningspolitik.

Ydelsen fra fonden er normalt betinget af, at modtageren giver en kortfattet redegørelse for sit projekt, egnet til offentliggørelse. Er beløbet ikke anvendt inden 3 år efter beløbets modtagelse, skal pengene returneres til Nyreforeningens Forskningsfond.

Det godkendte og reviderede regnskab for Nyreforeningens Forskningsfond kan rekvireres i Nyreforeningens sekretariat.

Når projektet er afsluttet forventer fonden en artikel (ca. 2 A4-sider) tilsendt.

Forskningsfondens bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Fire medlemmer udpeges af Nyreforeningen. Et medlem udpeges af bestyrelsen for Dansk Nefrologisk Selskab. Et medlem udpeges af Dansk Transplantationsselskab. Et medlem udpeges af Dansk Urologisk Selskab.

Bestyrelsen består af

Landsformand – Malene M. Deele
Næstformand – Michael Rosenkvist
Kredsformand – Ann Bellis Hansen
Medlem – Jan Thøgersen
Professor – Henrik Birn (Dansk Nefrologisk Selskab)
Overlæge, ph.d. – Vibeke Rømming Sørensen (Dansk Transplantationsselskab)
Overlæge – Helle Handler Petersen (Dansk Urologisk Selskab)

Se fundats for Forskningsfonden.
Se seneste dagsorden og referater fra Forskningsfonden.

Støt Forskningsfonden

Hvis du vil støtte forskning i nyresygdomme, kan du indbetale dit bidrag på reg.nr. 3129, kontonr. 3129021799. Mrk. bidrag.

Fra udlandet kan det ske via IBAN: DK98 3000 3129 0217 99. BIC/SWIFT: DABADKKK.

Forskningsfondens CVR-nr. er 16641197.