Vælg en side

Transplantation

En nyretransplantation betyder væsentlige ændringer i din tilværelse, uanset om du har været i dialyse før eller ej. Sammenlignet med dialyse oplever de fleste større frihed og overskud, men der vil også i starten være meget hyppige kontrolbesøg på sygehuset, som kan virke belastende både fysisk og psykisk.

Måske er du i starten bekymret for, om nyren fungerer, som den skal. Det er helt naturligt, men det er vigtigt at have tillid til, at kontrollerne vil afsløre eventuelle problemer. Husk, at de fleste komplikationer, også afstødning, kan behandles, så nyren bevares. For nogle få betyder komplikationerne, at der er behov for gentagne indlæggelser, som kan kræve styrke og tålmodighed.

Hvor længe holder nyren?

Det er umuligt på forhånd at sige, hvor lang tid en transplanteret nyre kommer til at fungere. Over 90 % af alle transplanterede lever med en fungerende nyre efter et år. Mere end 70 % lever med en fungerende nyre efter fem år. Den immundæmpende behandling er gennem årene blevet bedre og bedre, og det er sandsynligt, at mere end halvdelen af de mennesker, der transplanteres i dag vil have en fungerende nyre i minimum 10 år.

Forholdet til donor

Nyrer til transplantation kommer fra to grupper mennesker. Knap halvdelen kommer fra raske og levende personer, der donerer en nyre til søskende, barn, ægtefælle, ven, kollega eller lignende. Resten kommer fra afdøde organdonorer i Norden.

Har du fået en nyre fra en afdød, så er der ikke mulighed for at få at vide, hvem personen var. Nogle føler et behov for at vide mere om donor eller for at kunne sige tak til donors pårørende. De fleste føler en stor taknemmelighed, som de ikke kan give udtryk for overfor nogen, når donor er afdød. Har du behov for at sige tak, kan du f.eks. skrive et brev til den afdøde, hvor du får sagt tak. Selvom personen eller de pårørende aldrig ser brevet, så kan det være en hjælp for dig.

Har du modtaget en nyre fra en pårørende, kan du også have et stort behov for at vise din taknemmelighed. Men hvor meget, hvordan og hvor længe skal taknemmeligheden komme til udtryk? At give og modtage er ulige forhold, og det kan være svært at genskabe et ligeværd mellem jer efter transplantationen. Men lige så nødvendigt det er at sige tak, er det også at runde af. For meget og for lidt taknemmelighed kan belaste og ødelægge det naturlige samvær. Derfor er det vigtigt at få talt med den, du har fået en nyre af, hvis der opstår problemer i jeres forhold på grund af transplantationen.

Min transplanterede nyre fungerer ikke, som den skal

Mange vil på et eller andet tidspunkt opleve, at den transplanterede nyre mister noget af sin funktion. Det kan skyldes mange forhold. Hvis nyren pludseligt ikke fungerer, som den skal, kan forskellige undersøgelser afdække årsagen. Det kan være skanning af nyren, supplerende blodprøver og en biopsi fra nyren med henblik på bl.a. at finde tegn på afstødning. Ofte kræver det, at du skal indlægges, så undersøgelserne kan gennemføres hurtigst muligt.

Afstødning af nyren

I den første periode efter transplantationen er risikoen for afstødning størst. Ved afstødning reagerer kroppens immunsystem mod cellerne i den nye nyre. Der opstår en betændelsestilstand i nyren, som kan ødelægge den, hvis den ikke bremses. Heldigvis er det næsten altid muligt at bremse en akut afstødning med medicin. Ofte kræver det, at du skal indlægges i 3-10 dage, hvor du får kraftigere immundæmpende behandling, oftest som infusion direkte i blodbanen. Der kan være behov for at justere eller skifte immundæmpende behandling bagefter.

Komplikationer

De væsentligste risici ved transplantation knytter sig til den immundæmpende behandling. Den transplanterede nyre er eksempelvis mere udsat for infektion, bl.a. på grund af den immundæmpende behandling. Oftest er årsagen almindelige urinvejsbakterier, der kan behandles med antibiotika, men det kan også være virusinfektioner, som kan være sværere at behandle.

Du er også mere udsat for andre sygdomme bl.a. visse kræftformer. Hudkræft er forholdsvis hyppigt forekommende blandt nyretransplanterede. Ofte kan det dog kureres relativt enkelt. Du kan selv gøre meget for at minimere risikoen for hudkræft bl.a. undgå at sidde i direkte sollys, benytte solcreme med høj faktor og bruge hat når solen skinner. Læs mere i vores pjece Hudkræft hos nyretransplanterede.

Desuden er der forhøjet risiko for livmoderhalskræft, diabetes, kredsløbsforstyrrelser og voksende tandkød.

Trods de nævnte risici oplever langt de fleste nyretransplanterede dog, at transplantationen giver en markant øget livskvalitet.

Medicin

Visse typer immundæmpende medicin, specielt ciclosporin og tacrolimus, kan i høje koncentrationer nedsætte nyrens funktion. Koncentrationen i blodet af den immundæmpende medicin måles derfor ved kontrollerne, og dosis justeres herefter. Hvis nyrens funktion pludseligt er faldet pga. for høj koncentration af immundæmpende medicin, vil nyren normalt komme sig, når dosis reduceres.

Mange har behov for supplerende medicin ud over den immundæmpende behandling, eksempelvis blodtrykssænkende medicin, også fordi den immundæmpende behandling i sig selv kan sætte blodtrykket i vejret. Nogle sygdomme kan opstå som bivirkning til den immundæmpende behandling, f.eks. sukkersyge og knogleskørhed og kræve særskilt kontrol og behandling.

Læs mere om bl.a. immundæmpende medicin i et temanummer fra Nyrenyt.

Arbejdsliv

Mange transplanterede kan genoptage et arbejde, som de tidligere har måttet opgive pga. behovet for dialyse. Har du forud for transplantation fået førtidspension eller invaliditetsydelse, er du efter transplantationen forpligtet til at orientere kommunens socialforvaltning. De vil så vurdere dit fortsatte behov. Der er muligheder for at få støtte til reduceret arbejdstid de første måneder efter transplantationen. Læs mere om dine rettigheder på arbejdsmarkedet.

Familieliv og venner

De fleste vil opleve træthed efter transplantationen. Denne træthed varer i flere uger eller måneder. Efter de første 2-3 måneder oplever langt de fleste imidlertid, at livet er blevet nemmere og friheden betydeligt større sammenlignet med livet i dialyse. Kærlighed og samliv vil ofte blive nemmere pga. større fysisk og psykisk overskud.

Enkelte vil opleve, at de savner det sociale fællesskab i dialysen på sygehuset, hvor man ofte er flere på samme stue, der mødes regelmæssigt ved dialyserne. Nogle vil også opleve, at en glædelig begivenhed som en nyretransplantation, kan blive en belastning i forholdet til familie og venner. Der vil i starten være stor opmærksomhed og store forventninger til livet efter en transplantation. Hvis det tager lang tid at komme til kræfter eller hvis der indtræder problemer, kan det fremkalde skuffelse og komme til at fylde meget både psykisk og fysisk. Det er vigtigt, at du får talt med dine pårørende om disse følelser, så problemet kan afhjælpes.

Efter en transplantation vil både sædkvalitet og – for kvinders vedkommende – chancen for en vellykket graviditet være betydeligt større end, når du er i dialyse. Almindeligvis anbefales det, at du venter med at blive gravid, til der er gået mindst ét år efter transplantationen, og den nye nyre fungerer stabilt. Har du planer om at blive gravid, er der ofte behov for at skifte den immundæmpende behandling af hensyn til fosteret. Det er derfor vigtigt, at du taler med din læge om dine planer. Det er også vigtigt, at du sikrer dig mod uønsket graviditet lige efter transplantationen. Din læge kan vejlede dig i det rigtige valg af prævention.

At miste en transplanteret nyre og få en ny

En transplanteret nyre holder ikke evigt. Selvom behandlingen er blevet bedre, og de fleste kan se frem til en lang periode fri for dialyse, vil der komme et tidspunkt, hvor funktionen af den transplanterede nyre aftager. Det kan være hårdt at opleve. Heldigvis er det muligt at transplantere mere end én gang. Omtrent hver femte nyretransplanterede i Danmark har været transplanteret før. Normalt vil der uden problemer være plads til to nyrer i bækkenet, men skal du transplanteres for tredje eller fjerde gang, skal en af de gamle, transplanterede nyrer fjernes.

Det kan være sværere at finde en egnet nyre, hvis du tidligere har været transplanteret flere gange. I forbindelse med tidligere transplantationer kan kroppen have dannet antistoffer. Antistofferne kan senere krydsreagere med andre nyrer, der derfor ikke passer. Enkelte vil ikke længere kunne transplanteres – ofte fordi de har udviklet anden sygdom, så kroppen ikke kan holde til en ny transplantation. Er det tilfældet, er du bedre tjent med dialyse. Det er vigtigt at forberede dialyse i god tid, så der er mulighed for fra starten at vælge den bedste dialyseform for netop dig.

 

Pas godt på din nyre

Alle ønsker en vellykket transplantation og en nyre, der holder i mange år. Du kan heldigvis selv gøre rigtig meget for at passe godt på din nye nyre.

  • Immundæmpende medicin har bivirkninger. Det er derfor vigtigt at du fortæller lægen om eventuelle bivirkninger, så behandlingen kan justeres eller omlægges. Husk aldrig selv at justere på doseringen.
  • Det er vigtigt, at du følger kontrollerne – også selvom nyren har det godt og du føler, at der i en periode ikke bliver ændret noget særligt i behandlingen, når du møder til kontrol. Det er ikke alle problemer, der giver symptomer, før det er for sent, og et fald i nyrens funktion mærkes oftest først, når nyren er svært ødelagt. Det er derfor vigtigt, at du får taget blodprøver og blodtryk regelmæssigt.
  • Vær opmærksom på symptomer fra den transplanterede nyre, f.eks. smerter, ændringer i vandladningsmønstreret, stigende vægt og væskeophobning i kroppen eller blod i urinen.
  • Sænk risikoen for infektioner med god hygiejne, både personligt og i forhold til madlavning.
  • Lev sundt, dvs. spis sundt, dyrk motion og undgå rygning og for meget alkohol. Det mindsker risikoen for komplikationer som højt blodtryk og sukkersyge.

 

Andres historier om transplantation

I videoen her kan du høre tre forskellige mennesker fortælle om deres transplantation.

Nyreforeningens tilbud til dig

rådgivning af professionelle, f.eks. vores socialrådgiver. Eller kom i kontakt med andre, som har været i samme situation via Nyrelinjen

Deltag i vores kurser eller rejser.

Læs mere i vores pjece om transplantation.

Bliv en del af vores fællesskab på Facebook.