Vælg en side

Nyrebetændelse

(glomerulonefritis)

Nyrebetændelse, der også kaldes glomerulonefritis, er en betegnelse for forskellige sygdomme, hvor der er en betændelsestilstand i nyrerne. Betændelse skal forstås som en reaktion i nyrerne, for der er ikke tale om en infektion med bakterier eller virus.

Sygdommen skyldes, at kroppens immunforsvar beskadiger nyrevævet. Hvorfor immunforsvaret angriber kroppens eget væv, vides i de fleste tilfælde ikke.

Betændelsen kan betyde, at nyrerne bliver utætte, så der tabes protein og blod i urinen, og at nyrerne over tid tager skade. Dermed kan sygdommen føre til nedsat nyrefunktion, og nyrerne kan på et tidspunkt få svært ved at udskille vand og affaldsstoffer gennem urinen. Nyrebetændelse rammer altid begge nyrer.

Behandling

Behandlingen har til formål at bevare nyrefunktion, mindske symptomer samt forebygge og behandle eventuelle komplikationer.

Behandlingen afhænger af, hvilken type af glomerulonefritis du har. Behandlingen kan omfatte blodtrykssænkende medicin, vanddrivende medicin, binyrebarkhormon (prednisolon) og immundæmpende medicin. I sjældne tilfælde foretages der udskiftning af blodets plasma. For nogle udvikler sygdommen sig til kronisk nyresvigt, hvor dialyse eller eventuelt nyretransplantation bliver nødvendigt.  

Forskellige typer nyrebetændelse

Nyrebetændelse dækker over forskellige sygdomme, hvor immunforsvaret beskadiger nyrevævet. Her er eksempler på nogle af de typer nyrebetændelse, man kan blive diagnosticeret med:

  • IgA-nefropati
  • Lupus nefritis
  • Minimal change disease
  • Fokal segmental glomerulosklerose
  • Membranøs glomerulonefritis
  • Goodpastures syndrom
  • C3 glomerulopati