Vælg en side

Kurser og webinarer

Nyreforeningen holder løbende kurser, temadage, webinarer og lignende arrangementer for medlemmer af Nyreforeningen.

Kurser og temadage

I løbet af et år inviterer vi typisk til 1-2 familiekurser og andre sociale og faglige arrangementer for familier, to ungeweekender, kursus for kommende nyredonorer og -modtagere, donordag hvor donorer der har givet en nyre kan mødes og udveksle erfaringer samt forskellige kurser og temadage, hvor du kan blive klogere på udfordringerne ved livet som nyresyg og livet som pårørende til en nyresyg.

Indholdet på vores kurser og temadage er for det meste en blanding af faglige oplæg og muligheden for at møde andre i samme situation som en selv. Det er vores erfaring, at det er noget, som vores medlemmer får rigtig meget ud af.

Webinarer

Nyreforeningen arrangerer 8-10 webinarer for medlemmer om året. Webinarerne kan handle om forskellige nyresygdomme, symptomer, mad og ernæring, at være pårørende og meget mere. Vi inviterer også til et par sociale møder online i løbet af året – vi har fx holdt julequiz og fællessang.

Når du tilmelder dig et webinar, modtager du et link, så du kan være med på skærmen hjemmefra. Et webinar varer typisk 1,5 time, hvor en fagperson gør dig klogere på et bestemt emne, og hvor der også er tid til spørgsmål.

Se kurser og webinarer i kalenderen

Alle arrangementer offentliggøres i vores kalender med information om program, evt. pris, tilmelding m.m. Du kan altid se aktuelle arrangementer her.

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til nogle af vores kurser, så kontakt kursusansvarlig Jan Jensen på tlf. 50 93 59 50 eller jj@nyre.dk eller konsulent Maia Torstensson på tlf. 92 82 24 73 eller mt@nyre.dk.

Du er også meget velkommen til at kontakte os med forslag til fremtidige kurser og webinarer.