Vælg en side

Tandbehandling

Både dialysepatienter og transplanterede patienter har ofte store merudgifter til tandbehandling. Der kan være mange årsager til de store udgifter, fx emalje, som forsvinder, tænder, der smuldrer, syreskader, der medfører huller i tænderne, mundtørhed som følge af medicinen m.v.

Regionen yder tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje efter sundhedsloven.

Tandlægen inddeler patienten i grøn, gul eller rød kategori, som er afgørende for tandlægens anbefalinger, undersøgelsernes hyppighed og mulighed for tilskud til behandlinger.

Grøn kategori

Hvis man ikke har sygdomme i tænderne, tandkødet eller mundhulen.

Gul kategori

Hvis man har en aktiv sygdom, og tandlægen vurderer, at man kan opnå en bedre sundhedstilstand ved fx at være grundigere med tandbørsten.

Rød kategori

Hvis man har en aktiv sygdom, og tandlægen vurderer, at man ikke har mulighed for selv at gøre noget og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg.

Der kan ydes et særligt tilskud til tandpleje, hvis man har betydelige dokumenterede tandproblemer som følge af medfødte sjældne sygdomme.

Der ydes ikke tilskud til tandkroner, broer, implantater, del- eller heltandproteser.

 

Støtte til tandbehandling

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist bevilget før 2003, kan du søge om et helbredstillæg/personligt tillæg.

Førtidspensionister bevilget efter 2003 og ikke-pensionister kan søge støtte til tandbehandling efter Aktivlovens § 82, hvis de har en meget stram økonomi.

Tandbehandling i forbindelse med nyretransplantation

Hvis det er nødvendigt, at du får ordnet dine tænder for at kunne blive skrevet på transplantationslisten, er der mulighed for at få dækket de mest nødvendige tandlægeudgifter fra sygehuset, som fx tandudtrækning.

 Teksten er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.