Vælg en side

Patientvejleder

Når du som patient eller pårørende har brug for information, rådgivning eller vejledning i forbindelse med kontakten til sygehuset, kan du få hjælp af regionens patientvejleder.

Patientvejlederen kan hjælpe dig med at få afklaret misforståelser eller andre problemer, som er opstået mellem dig og sygehusets personale. Patientvejlederen er neutral og har naturligvis tavshedspligt. Du kan også henvende dig anonymt.

Du finder kontaktoplysningerne til dit regionale patientkontor her.

Patientvejlederen kan desuden oplyse og vejlede om:

  • Undersøgelse, behandling og pleje
  • Frit sygehusvalg
  • Behandlingsgaranti
  • Erstatningsmuligheder
  • Klagemuligheder
  • At anke en klage eller erstatningssag
  • Retten til aktindsigt
  • Ventetider

Denne side er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.