Vælg en side

Privatlivspolitik for
Nyreforeningen

Privatlivspolitik

Når du bliver medlem hos Nyreforeningen, giver du os en række personlige oplysninger og data, som vi behandler ansvarligt. Det er vigtigt for Nyreforeningen, at du er tryg ved og sikker på, at dine oplysninger håndteres korrekt. Nyreforeningen vægter, at behandling af dine oplysninger er gennemskuelig for dig.

Nyreforeningen har derfor udarbejdet en privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Når vi registrerer dine personlige oplysninger, er det for at give dig en god service og for at opfylde Nyreforeningens formål. Vi bruger udelukkende oplysninger, som du enten har givet os personligt eller via en fuldmagt.

Kontaktoplysninger

Nyreforeningen er dataansvarlig, hvilket betyder at vi skal sikre, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

Nyreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Taastrup
Tlf.: 43 52 42 52
E-mail: mail@nyre.dk
Hjemmeside: www.nyre.dk
CVR nr.: 59 26 47 10

Brug af dine personoplysninger

I visse situationer er det nødvendigt, at du giver personlige oplysninger til Nyreforeningen for eksempel hvis du giver et bidrag, deltager i en af Nyreforeningens rejser eller kurser, skal i dialysebehandling på en af vores dialyseklinikker, har brug for hjælp fra vores rådgivning eller søger om legatmidler eller støtte til psykologbehandling.

I Nyreforeningen indsamler, behandler og opbevarer vi kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger og data vi opbevarer.

Det samme gælder omfanget af de personoplysninger og data, som vi bruger. Det betyder, at Nyreforeningen for eksempel ikke bruger flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift eller for at leve op til eksisterende lovgivning. Det gælder fx i forhold til skattelovgivning, bogføringslovgivning m.v.

Nyreforeningen giver aldrig personfølsomme oplysninger til andre, medmindre du selv udtrykkeligt har givet tilladelse til det. Vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, bestilling eller selv har sendt dem til os eller givet os fuldmagt til at indhente dem. Personoplysninger bruges alene til at gennemføre den bestilling, som du har afgivet eller til at hjælpe dig i forbindelse med spørgsmål, rådgivningen eller anden støtte.

I Nyreforeningen opbevares person- og helbredsoplysninger på sikre databaser eller i aflåste skabe. Person- og helbredsoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt eller så længe lovgivningen kræver det.

Ind- og udmeldelse

Når du melder dig ind i Nyreforeningen, giver du os personoplysninger. Dette er nødvendigt for at vi kan oprette dig i vores medlemssystem og sende din kontingentopkrævning, medlemsblad, kredsblad, nyhedsmail m.v.

Når du melder dig ind, registrerer vi følgende:

 • Medlemsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Fødselsår
 • Medlemstype (nyrepatient, urinvejspatient, pårørende, donor, forældre til nyresygt barn under 18 år, nyredonor, støttemedlem).

Når du melder dig ind, accepterer du, at dine oplysninger noteres i Nyreforeningens medlemssystem.

Information om nye medlemmer, udmeldelser og adresseændringer sendes jævnligt til vores lokale kredsformænd enten via mail eller post. Her fremgår medlemsnummer, navn, adresse og telefonnummer.

Du tilmeldes automatisk vores nyhedsmail til medlemmer. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsmailen.

Ved udmeldelser gøres dit medlemskab inaktivt, men vi beholder oplysningerne om dig i 5 år, før de slettes (jf. bogføringsloven).

Bidrag

Når vi modtager dine bankoplysninger samt CPR.nr. for at oprette en Betalingsservice-aftale, slettes disse oplysninger automatisk i vores system, når de er sendt til Nets. Ønsker du skattefradrag for dit bidrag, gemmer vi dit CPR.nr., så vi kan indberette dit bidrag til SKAT.

Nyreforeningen anvender telemarketing til at skaffe bidragsydere. Nyreforeningen behandler i den forbindelse personfølsomme oplysninger. Nyreforeningen har en databehandleraftale med marketingsfirmaet, hvor det fremgår, hvordan oplysningerne bliver brugt og hvor længe de opbevares.

Rådgivning

I Nyreforeningens rådgivning kan du henvende dig på telefon, e-mail eller pr. post. Nyreforeningen registrerer ikke dine oplysninger, medmindre du ønsker hjælp til ansøgninger, klager eller socialrådgiveren skal have partshøring i din sag.

Såfremt du har sagsakter i Nyreforeningens rådgivning, tilbyder vi, at dine sagsakter bliver tilbagesendt efter afslutning af en sag eller at de makuleres.

Nyreforeningen har udarbejdet retningslinjer for håndtering af dine personoplysninger i rådgivningen.

Opdatering af oplysninger

For at sikre at de oplysninger vi har om dig er korrekte, er det vigtigt, at du kontakter os, hvis du fx skifter adresse eller e-mail. Du kan selv se og rette i de oplysninger, vi har registreret om dig i vores medlemssystem ved at klikke her.

Adgang til dine oplysninger

Persondataloven giver dig mulighed for at få oplyst, hvilke personoplysninger og data Nyreforeningen har om dig. Det betyder, at du til enhver tid kan få oplyst:

 • hvilke oplysninger Nyreforeningen har på dig.
 • hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger og data.
 • hvem der modtager oplysninger om dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger Nyreforeningen har om dig, er forkerte har du ret til at kræve dem ændret eller slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Ønsker du adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Nyreforeningen, skal du rette henvendelse på telefon 43 52 42 52 eller på mail@nyre.dk.

Sletning af data

Nyreforeningen sletter eller sikkerhedsmakulerer dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der er grunden til, at vi indsamlede, behandlede og opbevarede dine data. Du kan til enhver tid bede om, at dine oplysninger bliver slettet.

Når du melder dig ud, gemmer vi dine data i 5 år (jf. bogføringsloven). Har du modtaget rådgivning, sletter vi dine data 6 måneder efter endt forløb.

Klage

Er du utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, jf. persondatalovens §58, stk.1.

Læs desuden vores cookiepolitik her

Hvad er personfølsomme oplysninger

Hvordan en organisation skal behandle medlemmers oplysninger afhænger af oplysningstypen.jo mere følsom en oplysning, der er tale om, jo strengere er organisationens håndtering.

Hvad er almindelige oplysninger?

Håndtering af almindelige ikke- følsomme oplysninger kræver ikke et udtrykkeligt samtykke, men skal ske som led i opfyldelsen af et ansættelsesforhold. Det kan være:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr., fødselsdato)
 • Familieforhold
 • Økonomi fx løn
 • Kontonummer
 • Skat og gæld

Hvad er følsomme oplysninger?

Følsomme oplysninger Går også under betegnelsen ”særlige kategorier af oplysninger”. Det kan være:

 • Oplysning om helbredsforhold
 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Seksuelle forhold
 • Genetisk data

Det eneste Nyreforeningen behandler af følsomme oplysninger er helbredsoplysninger, det gør vi i forbindelse med rådgivning, rejser og dialysebehandling på Nyreforeningens dialyseklinikker.

Nyreforeningen videregiver aldrig helbredsoplysninger til tredjepart uden, at medlemmet har givet et udtrykkeligt samtykke.