Vælg en side

Transplantation

Nogle mennesker med nyresvigt kan tilbydes en nyretransplantation. Først og fremmest skal man efter grundig information tage stilling til, om man er interesseret i en transplantation. Er det tilfældet, skal du undersøges for at se, om du rent fysisk kan klare en transplantation. De vigtigste forudsætninger er god hjerte-lungefunktion og et godt kredsløb i bækkenkar, hvor nyren får sin blodforsyning fra ved transplantation. Ondartet sygdom, svær demens, dårlig almentilstand og kronisk infektion udelukker nyretransplantation. Der findes ingen øvre aldersgrænse for indgrebet. Hvis det er muligt, transplanterer man, inden du kommer i dialyse.

Nyrer til transplantation kommer fra to grupper mennesker:

  • Raske personer, der donerer nyrer til f.eks. søskende, børn, ægtefæller, venner eller kollegaer, ca. 45 %.
  • Afdøde organdonorer i Norden, ca. 55 %.
Kirurger foretager en nyretransplantation

Hvordan foregår transplantationen?

Hvis der er tale om transplantation fra levende donor, er datoen fastlagt på forhånd. Operationen foregår samme dag, hvor et hold læger tager nyren ud af giveren og et andet hold står parat til at sætte den ind hos modtageren.

Når der er tale om transplantation med nye fra en afdød, køres modtageren på operationsgangen, og nyren isættes fra den køleboks, den har været opbevaret i siden, den blev taget ud.

Den transplanterede nyre opereres ind i det lille bækken i enten højre eller venstre side i bækkenet. Modtagerens egne nyrer fjernes ikke. Efter operationen observerer man, om den transplanterede nyre renser organismen for affaldsstoffer, og hvor meget urin, der produceres, da det også er et udtryk for, om den transplanterede nyre fungerer.

Hvordan går det efter operationen?

Ofte vil den transplanterede nyre fungere kort tid efter operationen, men der kan dog gå op til fire uger, før den transplanterede nyre går i gang. Det har ikke nogen indflydelse på nyrens funktionsevne. Du vil normalt blive udskrevet efter få uger. I nogle tilfælde kan der være komplikationer med ”afstødning” af den transplanterede nyre eller infektionstilfælde, som i de fleste tilfælde behandles med et godt resultat. Efter nyretransplantation er der behov for livslang immundæmpende behandling, som kan være forbundet med bivirkninger. Man prøver at undgå bivirkninger ved at give så lave doser som muligt. Nogle måneder efter en nyretransplantation har langt de fleste et godt helbred og kan fx genoptage arbejde, uddannelse m.m.

Transplantationscentre

Der er tre steder i Danmark, som transplanterer nyrer.

  • Rigshospitalet
  • Odense Universitetshospital
  • Aarhus Universitetshospital, Skejby

Du kan få meget mere information om nyretransplantation på det hospital, hvor du skal transplanteres.

Mere information

Læs vores pjece om transplantation.