Vælg en side

Uddannelse og arbejde

Når man får en alvorlig sygdom, har det ofte konsekvenser for uddannelsesmuligheder og arbejdsliv. Derfor er det godt at kende de støttemuligheder, som findes, og dem kan du læse mere om på denne side.

Uddannelse

Nyresygdom og uddannelse kan som regel forenes, selvom det i nogle tilfælde kan virke uoverskueligt. Det er en god ide at få en samtale med din UU-vejleder eller en studievejleder, før du starter på din uddannelse. Du har måske en del spørgsmål om dine rettigheder, før du starter eller mens du er i gang med din uddannelse. Du kan også altid kontakte vores socialrådgiver, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp.

Inden du fylder 18 år, er det ungdommens uddannelsesvejledning (UU), du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål omkring din uddannelse, praktikforløb, særlige støtteordninger mv. Når du fylder 18 år, er det jobcentret, du kan kontakte, hvis du ikke er startet på en uddannelse eller er i job.

På både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er der forskellige støttemuligheder, du kan benytte dig af. Nogle steder kan du få specialpædagogisk støtte, kaldet SPS. Det giver dig mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med alle andre. SPS kan være nødvendige hjælpemidler som f.eks. ekstraudgifter til lærertimer, hæve/sænke skrivebord, computer og andre tekniske hjælpemidler. Det afhænger helt af, hvad dit behov er.

Du kan også få ekstra hjælp til eksamen, forlænge din ungdomsuddannelse til fire år og få tilbudt sygeundervisning, hvis du har meget fravær.

Hvis du er uafklaret med, hvad du skal gå i gang med, og om du helbredsmæssigt kan holde til uddannelsen, så er en forrevalidering en mulighed. En forrevalidering er erhvervsafklarende foranstaltninger som f.eks. daghøjskole, 8./9. klasse, afklaring på revalideringsinstitution og arbejdsprøvning i en offentlig eller privat virksomhed (også kaldet virksomhedspraktik). Under din forrevalidering vil du enten modtage kontanthjælp, SU eller eventuelt sygedagpenge.

Udover den almindelige SU kan du på en videregående uddannelse ansøge om et handicaptillæg, hvis du har en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Betingelsen er, at du på grund af din nedsatte funktionsevne ikke kan have et studiejob ved siden af din uddannelse.

Arbejde og nyresygdom

Arbejde

Nyresyge er ligeså forskellige som alle andre mennesker, og derfor er det også meget forskelligt, hvor meget man kan magte at arbejde. Som udgangspunkt er nyresygdom ikke en hindring for at passe et arbejde, men det er f.eks. de færreste, der kan passe både dialysen og et fuldtidsarbejde.

Hvis du ikke kan arbejde på fuld tid, er der forskellige støttemuligheder, du kan benytte dig af. Du kan f.eks. få en § 56-aftale, hvis du har øget fravær fra arbejdet pga. sygdom.

Husk: Sig aldrig dit job op eller gå ned i tid på grund af din sygdom, uden først at drøfte din situation med en socialrådgiver – der findes nemlig mange muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Få mere information

Læs om støttemuligheder, jobsøgning, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og meget mere på siden om dine rettigheder på arbejdsmarkedet.

Brug Nyreforeningen

Har du brug for hjælp i forhold til at fastholde dit arbejde eller få styr på dine muligheder for at tage en uddannelse, så kontakt vores socialrådgiver.