Vælg en side

Fravalg af dialyse

For nogle kan et liv uden dialyse være bedre end et liv med dialyse. Det gælder ikke mindst ældre mennesker med et meget skrøbeligt helbred.

Lindrende behandling af nyresvigt er medicinsk behandling til nyrepatienter som alternativ til dialysebehandling. Lindrende behandling kan også være et tilbud til dig, som er begyndt i dialyse, men ikke ønsker at fortsætte. Behandlingen har som formål at sikre dig længst mulig levetid og størst mulig livskvalitet. Behandlingen sigter som hidtil mod at forebygge yderligere tab af nyrefunktionen og mod at forebygge følgesygdomme. Samtidig vil man være meget opmærksom på at lindre det ubehag, f.eks. kløe, kvalme og smerter, der kan være ved svær nedsat nyrefunktion.

I sidste ende kan nyresvigt være medvirkende til døden, og i sådanne tilfælde kan der arrangeres ophold på hospice eller hjælp til ekstra pleje i hjemmet.

Hvis du i samråd med lægen vælger lindrende behandling af nyresvigt fremfor dialyse, så vil du almindeligvis fortsætte de ambulante kontroller som hidtil. Hvis du ikke kan eller ønsker at starte dialysebehandling, så er det vigtigt, at du taler med dine pårørende og eventuelt inviterer dem med til en kontrol på sygehuset. Det kan nogle gange være svært for de pårørende at forstå en sådan beslutning.