Vælg en side

Østsjælland

Bestyrelsen

Formand
Peter Nordland
Tlf. 29 84 70 53
pn@nyre.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen og Regionaludvalg Sjælland

Næstformand
Mogens Larsen
Tlf. 42 25 36 00
mogens.jette@gmail.com
Hovedbestyrelsessuppleant og ansvarlig for arrangementer

Kasserer og referent
Vivian Raundrup
Tlf. 24 91 14 38 
vivian.raundrup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bent Stenbjerg
Tlf. 40 68 94 65
stenbjerg1951@gmail.com
Fundraising og medlem af Regionaludvalg

Bestyrelsesmedlem
Kaj Raundrup
Tlf. 30 24 67 79
kaj.raundrup@gmail.com

Suppleant
Jesper Drygaard
Tlf. 27 28 47 16
jesper@1-design.dk
Materialeansvarlig til Sjællands Universitetshospital

Regnskab
Kjeld Tyllesen
Tlf. 40 52 36 72
kjeld@tyllesen.dk
Regnskab

Arrangementer

16. juni 2024: ‘Ud i det Blå’ går i 2024 til Thorsvang Samlermuseum, Thorsvangs Alle 7, 4780 Stege. Afgang fra Dialysen søndag kl. 09.30 og forventet hjemkomst kl. 17.30. Smuk bustur; entre og frokostbuffet med 1 x øl, vand eller vin inkluderet. Egenbetaling 200 kr. Tilmelding senest torsdag d. 6. juni 2024. Indbydelse udsendes ultimo april.

8. september 2024: Sensommerudflugt til FÆNGSLET i Horsens, og der er mulighed for bus fra Randers og Århus. Vi vil spise frokost sammen, og nærmere detaljer vil følge i kredsbladet og på vores Facebook-side.

24. november 2024: Julefrokost for kredsens voksne og børn. Sted, tid og pris følger på vores Facebook-side.

 

Information fra kredsen

Kredsen skifter navn
Kredsen har i marts 2023 skiftet navn fra Kreds Roskilde til Kreds Østsjælland. Kredsen omfatter Greve, Solrød, Køge, Lejre og Roskilde kommune.

Ferietilskud til nyresyge børn
Der ydes fra 500 kr til 1.500 kr i ferietilskud, og du ansøger på en mail til kredsens kasserer i perioden januar-april. Tilskuddet uddeles i maj.

Generalforsamling
Referat Generalforsamlingen 2024

Vedtægter
Vedtægter Østsjællands kreds 2023