Vælg en side

Frit sygehusvalg

Når du har brug for undersøgelse eller behandling på et sygehus, kan du frit vælge mellem alle de offentlige sygehuse i hele landet, der kan varetage den pågældende behandling. Har du behov for akut hospitalsbehandling, har du ikke frit sygehusvalg.

Du har også frit sygehusvalg til højt specialiseret behandling (fx dialysebehandling) på universitetssygehuse m.v. En sygehusafdeling har dog mulighed for at sige nej til at modtage en fritvalgspatient fra en anden region, hvis afdelingen har kapacitetsmæssige vanskeligheder, dvs. har væsentligt længere ventetider end andre lignende afdelinger.

Du har også mulighed for at vælge et andet transplantationscenter end det, du tilhører. Læs mere om dette længere nede på siden her.

Får du afslag på dit ønske om frit sygehusvalg, kan du klage til din region.

Udvidet frit sygehusvalg

Er du henvist til undersøgelse og behandling på et offentligt sygehus, skal sygehuset informere dig, om det er muligt at tilbyde behandlingen inden for 30 dage. Hvis det ikke er muligt, skal hospitalet give dig tilbud om videre henvisning til et privat eller udenlandsk sygehus eller klinik. 

Du kan selv vælge blandt de sygehuse og klinikker, som har indgået en særlig aftale med regionerne.

Vær opmærksom på, at man beregner ventetiden fra den dato, hvor dit lokale sygehus modtager henvisningen fra din læge og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte. Man medregner ikke ventetider i de perioder, hvor du er i gang med et undersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetider udover 2 uger til hver undersøgelse i forløbet.

Transport

Hvis du vælger et andet sygehus, skal du selv betale transporten til og fra sygehuset, også hvis du skal gå til behandlinger eller kontroller.

Du har dog mulighed for at få kilometergodtgørelse svarende til afstanden mellem din bopæl og det nærmeste sygehus.

Tjek ventetider

mitsygehusvalg.dk finder du detaljeret information om ventetiderne på alle landets sygehuse – både offentlige og private. Hjemmesiden er under konstant opdatering, men vær opmærksom på at ventetiderne som udgangspunkt er vejledende.

Nyretransplantation i anden region

Hvis du ønsker at blive transplanteret på et andet transplantationssted end det nærmeste f.eks. på Odense Universitetshospital, men du hører til f.eks. Region Sjælland, dækkes selve transplantationen af hjemregionen.

Ved transport i forbindelse med transplantation og ambulante kontroller refunderes transportudgiften svarende til nærmeste transplantationssted.

Henvises patienten som led i almindelig aftale mellem transplantationsstederne bliver f.eks. Odense Universitetshospital opfattet som ”hjemsygehus” og får hele transportudgiften refunderet.

Hvis patienten har brug for kørsel, er det hjemregionen, der arrangerer bus eller taxakørsel medmindre andet aftales.

Denne side er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.