Vælg en side

Bisidder ved
vigtige samtaler

Det kan være en god ide at have en bisidder med til møder på kommunen eller hospitalet. Fire ører hører som bekendt bedre end to.

En bisidder kan være en ægtefælle, en forælder eller en god ven. Bisidderen kan tage noter fra mødet og huske dig på at få spurgt om det hele. Bisidderen kan også være en god støtte, hvis du synes, det er svært.

Det er en god ide, at du på forhånd drøfter det forestående møde med din bisidder, så bisidderen er klar over, hvad du har brug for at sige og spørge om. Så kan bisidderen holde styr på, at du får sagt det hele og får svar på dine spørgsmål.

Hvis du klager over din behandling på sygehuset, får du altid tilbudt en dialogsamtale i din region. Du har mulighed for at få en bisidder med fra Danske Patienter til dialogsamtalen – læs mere om Danske Patienters bisidderordning.

Nyreforeningen har også et mindre bisidderkorps og kan i et vist omfang sende en bisidder med til samtaler i kommunen. Hvis du ønsker en bisidder, skal du kontakte Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen på telefon 50 93 59 50.

Nyreforeningens socialrådgiver kan ikke tilbyde at tage med som bisidder.

Denne side er opdateret i februar 2023.