Vælg en side

Sygesamtaler på arbejdspladsen

Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal din arbejdsgiver senest 4 uger efter din første fraværsdag indkalde til en samtale om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til din arbejdsplads. Hvis du ikke har mulighed for at møde op personligt, skal samtalen så vidt muligt foregå telefonisk.

Arbejdsgiveren har ikke pligt til at indkalde til samtale, hvis du er i en opsagt stilling, og du skal fratræde inden 8 uger efter din første sygedag.

Medvirker du ikke til samtalen, har det ikke konsekvenser for sygedagpengene. Du kan som medarbejder bede din arbejdsgiver om en fastholdelsesplan, hvis du ikke forventer at vende tilbage til jobbet indenfor 8 uger. Fastholdelsesplanen udarbejdes i samarbejde mellem arbejdsgiver og den sygemeldte. Planen skal beskrive, hvordan du som sygemeldt hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet helt eller delvist.

Arbejdsgiveren kan vurdere, at det ikke er nødvendigt med en fastholdelsesplan og afslå den. I den situation kan du som sygemeldt ikke forlange at få en plan.

Sygemeldte, der har fået en fastholdelsesplan, tager planen med til kommunen til førstkommende møde.

Denne tekst er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.