Vælg en side

Medicintilskud

Der ydes efter Sundhedsloven automatisk tilskud til medicin, der er ordineret af en læge. Der ydes ikke tilskud til naturmedicin og kosttilskud.

Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af et år.

Du begynder en ny tilskudsperiode første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på et år er udløbet. Medicintilskuddets størrelse beregnes ud fra prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

Den billigste pris kaldes også for tilskudsprisen. Derved sparer både du og samfundet penge. Hvis du ikke kan tåle den billigste medicin, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

Du kan få sygesikringstilskud til din receptpligtige medicin, hvis den i løbet af et år er på over 1.020 kr.

Lovgrundlag  

Sundhedslovens § 146

I appen ”apoteket” fremgår det hvilke apoteker, der har medicinen på lager. Derudover er det muligt at forny recepter, se tilskudspriser, oprette bestilling på medicin og samtidig få vejledning til at tage medicinen rigtigt.

Fast årligt loft over egenbetalingen

Man får automatisk 100 % tilskud til den del af de samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger 20.091 kr. (24.628 kr., hvis man er under 18 år).

Din egenbetalingsandel vil aldrig overstige 4.320 kr.(2022-tal)

Forventes medicinkøb på over 20.091 Kr. årligt kan man få en ordning med apoteket, så man kun skal betale 360 kr. pr måned, hvilket er det månedlige beløb af den årlige egenbetaling på 4.320 kr.

Enkelttilskud

Hvis du bliver behandlet med et ikke-tilskudsberettiget lægemiddel, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om en enkelttilskudsbevilling. Bevilger Lægemiddelstyrelsen en enkelttilskudsbevilling, er det pågældende lægemiddel herefter tilskudsberettiget efter de almindelige regler. Din indtægt og formue er uden betydning for at opnå enkelttilskud. Det er udelukkende den lægelige vurdering af lægemidlets egnethed, der afgør, om man kan få tilskud.

Enkelttilskuddet kan bevilges med tilbagevirkende kraft indtil 180 dage, før ansøgningen er modtaget i Lægemiddelstyrelsen. Ønskes mere end 90 dages tilbagevirkende kraft, skal det udtrykkeligt anføres i ansøgningen. Enkelttilskud er ikke tidsbegrænsede og følger som regel personen resten af livet.

Tilskud til lægeordineret håndkøbsmedicin

Der kan ydes tilskud til visse håndkøbslægemidler, der ordineres til pensionister og personer, som lider af en varig lidelse. For at opnå tilskud er det en betingelse, at din læge skriver på recepten, at du er pensionist, eller at du lider af en varig lidelse. Din økonomiske situation er uden betydning for tilskud til håndkøbsmedicin.

Hjælp i særlige tilfælde – enkeltudgifter

Hvis du har velbegrundede behandlingsudgifter eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, kan du søge kommunen om  dækning af disse efter Aktivlovens § 82. Ansøgningen vurderes ud fra din økonomiske situation. Det er således udelukkende mennesker med en særdeles stram økonomi, der kan komme i betragtning efter denne paragraf. Det kunne fx være studerende og personer på ressourceforløbsydelse.

Tilskud til økonomisk dårligt stillede pensionister

Folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før 2003, som ikke har formue af betydning eller særlige indtægter, kan søge om medicintilskud efter reglerne om helbredstillæg i kommunen til egenbetalingsandelen.

Medicin til nyresyge, urinvejssyge og transplanterede

Merudgifter

Hvis du er mellem 18-65 år og har en funktionsnedsættelse, der er af indgribende karakter og har merudgifter på over 6.000 kr. årligt herunder til medicin, kan du søge din kommune om at komme ind under ordningen om hjælp til handicapkompenserende ydelser.

Tilskud fra sygeforsikringen ”danmark”

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, kan du som gruppe 1 og 2 medlem få 100 % dækning af egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin. Gruppe 5 medlemmer får 50 % dækning af deres egenbetaling. Medicin uden offentligt tilskud dækkes med 50 % af udgiften til gruppe 1 og 2 medlemmer og 25 % til gruppe 5 medlemmer.

Sygdomme

Influenza og pneumokok-vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mennesker med nyresygdom og personer over 65 år bliver vaccineret, da de har større risiko for at blive alvorligt syg af influenza og lungebetændelse. Vaccinationerne er gratis.

Grøn recept – tilskud til ernæring

Nyresyge kan i perioder få brug for ernæringspræparater som for eksempel sonde og ernæringsdrikke. Ernæringspræparaterne kan købes på apoteket eller direkte hos leverandøren.

Efter Sundhedsloven ydes der i visse tilfælde tilskud til sondeernæring og visse andre ernæringspræparater, såsom proteindrikke. Tilskuddet kaldes ”Grøn recept”. Det offentlige tilskud dækker 60 % af præparatets pris. Tilskuddet ordineres af en læge i forbindelse med;

 • Sygdom, der medfører problemer med at synke eller optage almindelig kost
 • Alvorlig svækkelse, fx på grund af infektion, hvor personen efter lægens vurdering ikke er i stand til at indtage almindelig mad i tilstrækkelig mængde til at dække behovet for næringsstoffer.

En ordination på en grøn recept dækker patientens behov for ernæringstilskud i 6 måneder.

Ernæringspræparater til småt spisende ældre er ikke omfattet af tilskudsordningen.

Medicintilskud til døende i eget hjem

Hvis en døende person ønsker at forblive den sidste tid i eget hjem fremfor på hospitalet ydes der 100 % tilskud til alle lægeordinerede lægemidler, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej. Det er den behandlende læge, der skal søge Lægemiddelstyrelsen om tilskuddet.

Der er også mulighed for at få dækket ens egne udgifter til lægeordinerede ernæringspræparater.

Medlemsrabat hos Nyreforeningen

Medicin udleveret fra hospitalet

En del medicin udleveres gratis fra hospitalet, det drejer sig om blandt andet:

 • Immunsuppressiv medicin
 • Visse blodtrykspræparater
 • Visse svampemidler
 • Binyrebarkhormon f.eks. Prednisolon
 • Mavesårsmedicin
 • Medicin som bruges i forbindelse med hjemmehæmodialyse og peritonealdialysebehandling
 • Epo
 • Antibiotika
 • Folinsyre
 • Fosfatbindere
 • Medicin som regulerer calciumstofskiftet
 • D-vitamin og jern

Siden er senest opdateret 29.6.2022 af socialrådgiver Jan Jensen.