Vælg en side

SU-handicaptillæg

Betingelser

For at få handicaptillæg skal du opfylde de almindelige betingelser for at få SU. Det betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende, herunder også at du skal være studieaktiv.

Derudover skal du:

  • Have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob.
  • Modtage SU eller slutlån.
  • Gå på en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Din diagnose og fysiske begrænsninger skal dokumenteres af en læge.

Nyresyg og handicaptillæg

For nyresyge er det især lige inden dialysestart, og når man er i dialyse, at man kan få bevilget et SU-handicaptillæg. Årsagerne til det kan være mange, men primært at dialyse er tidsrøvende, og det kan være vanskeligt at passe både studie, job og dialyse samtidig. Det kan også være den voldsomme træthed, som ofte følger med dialyse, der gør, at man ikke også kan magte et studiejob.

Det er vanskeligt som transplanteret at få tilkendt handicaptillæg, da man typisk ikke har et betydeligt nedsat funktionsniveau og godt vil kunne have studiejob ved siden af sit studie.

Du må tjene mindre

Når du modtager handicaptillæg, bliver dit fribeløb sat ned. Du får nedsat fribeløb, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, du kunne have tjent på dit studiejob/erhvervsarbejde, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Det nedsatte fribeløb, du får, er til legater, børnepension eller renteindtægter.

Udbetalingen kan stoppes

Hvis du tjener over det nedsatte fribeløb eller hvis din arbejdsevne ikke længere er betydeligt nedsat, fx efter en nyretransplantation, så stopper udbetalingen af handicaptillægget.

Hvor søger jeg?

Du ansøger om SU-handicaptillæg i SU-styrelsen, og du kan forvente en sagsbehandlingstid på omkring 4-6 måneder. Årsagen til behandlingstiden skyldes, at der skal indhentes lægelige oplysninger. Du modtager handicaptillægget med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstidspunktet.

Sats for handicaptillæg 2023

Videregående uddannelser før skat             9.372 kr.

Erhvervsuddannelser før skat                       5.878 kr.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.