Vælg en side

37 organisationer kritiserer nye anbefalinger i åbent brev til partiledere

Et ekspertudvalg offentliggjorde den 4. maj en rapport med 11 anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styre økonomien på socialområdet. Danske Handicaporganisationer og 36 andre organisationer – herunder Nyreforeningen – retter nu en hård kritik af anbefalingerne, fordi de fleste af dem er dybt problematiske og vil skabe ringere forhold for mennesker med handicap og kroniske sygdomme.

Det sker i et åbent brev, som mandag den 15. maj 2023 er sendt til alle partilederne i Folketinget.

Baggrunden for kritikken er, at man med ekspertudvalgets anbefalinger vil sætte systemet, kommunernes økonomi og styring i centrum, mens fokus på borgerne og en sammenhængende, helhedsorienteret og forebyggende indsats er komplet fraværende.

Et af forslagene går på at ændre i servicelovens formålsbestemmelse, så økonomiske hensyn skal vægte på lige fod med andre hensyn som faglighed og borgerens behov. Men erfaringerne viser, at når økonomi vægter højt i afgørelser, bidrager det ofte til kortsigtede prioriteringer og mindre forebyggelse.

Du kan læse mere om sagen, se hele brevet og hvem der har underskrevet på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Dokument underskrives