Vælg en side

Bedre mundsundhed til nyrepatienter

Mundsundhed hos nyrepatienterManglende mundsundhed kan i alvorlige tilfælde være afgørende for, om en nyrepatient kan blive indstillet til livsvigtig nyretransplantation. Plejepersonalet på Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet sætter derfor fokus på mundsundhed med en række simple, men virkningsfulde tiltag.

Af Mette Marie Morsing, assisterende afdelingssygeplejerske, og Katrine Lind Møgelgaard, kommunikationskonsulent

Mundtørhed, kvalme, madlede og nedsat pH-værdi i blodet. Det er nogle af de symptomer, der kan skade mundens bakterieflora hos nyrepatienter. Årsagerne kan være mange og uundgåelige. Det kan handle om noget fysisk, psykosocialt eller stamme fra den medicin, man som nyrepatient er nødt til at tage. Men det hele kommer ud på ét, når det handler om mundsundhed: En nyresygdom påvirker mundsundheden i en dårlig retning.

Nyresygdom komplicerer hverdagen

At leve med kronisk nyresygdom stiller store krav til den enkelte, og de mange regler og begrænsninger i hverdagen kan være svære at efterleve. Mange nyrepatienter passer deres tænder og tandlægebesøg, mens andre bevidst eller ubevidst nedprioriterer at pleje deres mund og springer de regelmæssige tandlægebesøg over. Grundene til dette er vidt forskellige, men det skaber i de fleste tilfælde komplikationer, og der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at yde en indsats for at hjælpe nyrepatienter til en bedre mundsundhed.

Livsvigtig medicin har alvorlige bivirkninger

Mange patienter med nyresygdom er nødt til at tage store mængder lægemidler, hvor en af de mest almindelige bivirkninger er mundtørhed. Konsekvenserne af mundtørhed kan resultere i problemer som huller i tænderne, dårlig ånde, svampeinfektioner, paradentose og betændelse i slimhinden. Hvis disse sygdomme ikke bliver behandlet, kan de udvikle sig til svære infektioner som lungebetændelse og betændelse i hjertet. Altså alvorlige sygdomme, der kræver yderligere behandling og indlæggelser på hospitalet.

Måske overrasker det nogle, at problemer i munden kan give betændelse i hjertet, men visse sygdomme er faktisk ofte relateret til smerter i munden. I alvorlige tilfælde kan patienter endda opleve ikke at blive erklæret egnet til nyretransplantation, hvis de har betændelse i munden. For andre patienter kan det betyde, at de skal gennemføre et langt behandlingsforløb hos egen tandlæge, før de kan godkendes til en nyretransplantation.

Munden er en privat sag

Det kan være en udfordring for plejepersonalet i en travl dagligdag på hospitalet at finde tiden og muligheden for at tale om mundsundhed med patienterne. Nogle nyrepatienter kan desuden være så generede af dårlige tænder, at de ikke ønsker at tale om det foran andre mennesker. F.eks. på sekspersonersstuer i dialysebehandlingen. Som en sygeplejerske udtrykker det:

”Hvis jeg som patient ved, at jeg har dårlige tænder, og jeg ikke har været hos tandlægen i tre år, fordi jeg er bange, eller jeg har paradentose i slem grad, så vil jeg ikke synes, det er rart at sidde og snakke højt om, mens fem andre patienter på stuen måske sidder og lytter med.”

Mulighed for at gøre en indsats

I efteråret 2020 fik vi på Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet muligheden for at arbejde mere intensivt med mundsundhed i en periode. Som en del af et samarbejde med BioMedical Design-uddannelsen kom en gruppe studerende for at observere dagligdagen på afdelingen. De studerende fik mulighed for at få et unikt indblik i vores arbejdsgange, og hvilke behov både patienter og personalet kunne have i dagligdagen. På baggrund af de studerendes resultater og med hjælp fra en ekstern innovationskonsulent fra BioMedical Design har afdelingens personale udviklet og iværksat en løsning.

Konkrete, brugbare resultater

I forbindelse med indsatsen har vi indhentet viden fra andre nyreafdelinger i Danmark, fra skolen for klinikassistenter og tandplejere i København (SKT), etableret et samarbejde med Rigshospitalets kæbekirurgiske afdeling og lavet interviews og spørgeskemaundersøgelser blandt plejepersonalet. På den baggrund har vi udarbejdet undervisningsmateriale til plejepersonalet, udstillingstavler til patienterne med anbefalede remedier, patientpjecer, plakater, badges, magneter og meget mere. Det er materiale, der gør patienterne nysgerrige på mundsundhed, så de kan spørge personalet om emnet, når de selv vil, og de får med plancherne muligheden for selv at finde information.

Fremover skal plejepersonalet have undervisning i, hvordan de bedst oplyser patienterne om, hvad de kan gøre for at få en bedre mundsundhed, og der skal laves kampagner rettet mod patienter to gange årligt i hele klinikken. Både personale og patienter har taget godt imod kampagnen, og sygeplejerskerne har fået et let budskab at fortælle, nemlig ”2 x 2 x 2” – børst tænder 2 gange dagligt, med 2 cm tandpasta, i 2 minutter.

Gode råd om mundpleje

  • 2x2x2 – Du skal børste tænder 2 gange om dagen, med 2 cm tandpasta, i 2 minutter.
  • Brug en blød tandbørste.
  • Brug gerne tandtråd, tandstikker og mellemrumstandbørste efter tandbørstningen.
  • Brug en tandpasta med fluor, og undgå at skylle munden med vand efter tandbørstning. Så virker fluoren bedre.
  • Bruger du protese, så børst den 2 x dagligt med almindelig sæbe, og skyl den efter alle måltider.
  • Tyg sukkerfrit tyggegummi, der indeholder fluor, efter et måltid. Det renser munden, når du ikke har en tandbørste i nærheden.

Gode råd ved mundtørhed

  • Brug sukkerfrit tyggegummi med fluor.
  • Sut på sukkerfrie pastiller, bolsjer, isterninger eller sugetabletter.
  • Brug en mundgel eller spray til at erstatte spytproduktionen.

 

Dækning af udgifter til tandbehandling for nyrepatienter er en af Nyreforeningens mærkesager. Læs mere her.

Bedre mundsundhed for nyrepatienter