Vælg en side

Dansk Nefrologisk Selskab om COVID-19 vaccination og antistoffer

antigentest

Rigtig mange af Nyreforeningens medlemmer, herunder transplanterede og dialysepatienter, er nu færdigvaccinerede. Det er glædeligt, for vaccinerne vi tilbyder i Danmark har en rigtig god effekt.

I forbindelse med vaccinationen har det vist sig, at en måned efter 2. vaccine er det ikke alle nyretransplanterede, som har dannet målbare antistoffer.

Spørgsmålet om antistoffer eller mangel på samme har ganske naturligt vakt bekymring hos de berørte, og for at få mere information og fakta om antistoffer og værdien af antistoftest, har Nyreforeningen spurgt Helle Thiesson fra Dansk Nefrologisk Selskab (sammenslutningen af nefrologer i Danmark), om hvorfor nogle ikke har dannet så mange antistoffer.

Helle Thiesson fortæller:

– Det er ikke overraskende, at man som immundæmpet ikke danner så mange antistoffer efter COVID vaccination. Det ser man også ved andre vacciner. Den immundæmpende behandling gives jo netop for at hæmme et immunologisk respons.  På nuværende tidspunkt kan man ikke udtale sig om, hvad det betyder når man ikke danner målbare antistoffer. Vores fornemmelse er, at man som immundæmpet og COVID-vaccineret er beskyttet imod alvorlig COVID sygdom. Det vil sige man kan godt blive smittet med COVID-19, men at alt tyder på, at man vil få et mildere forløb end hvis man ikke var vaccineret. Vaccinerne giver heller ikke 100 % beskyttelse ved vaccination af raske.

– Afslutningsvis kan siges, at der findes forskellige COVID antistof-test, eksempelvis er testene forskellige alt efter om det er antistoffer efter COVID sygdom eller vaccination man ønsker at måle. Der arbejdes nationalt og internationalt på at få større viden og bedre forståelse af disse problemstillinger. Men på nuværende tidspunkt anbefales IKKE kontrol af antistoffer. Såfremt der kommer nye anvendelige test, så kan dette ændrer sig.

– Anbefaling er fortsat, at danskerne og også nyrepatienter skal tage deres vanlige forholdsregler, som at holde afstand, spritte af, bruge mundbind, undgå for mange nære kontakter osv., indtil den danske befolkning generelt er vaccineret.

Mildere forløb blandt vaccinerede

Nyreforeningens lands- og kredsbestyrelser taler med mange medlemmer og har også talt med nogle enkelte, som på trods af, at de er færdigvaccinerede, er blevet smittet med COVID-19. Men i Nyreforeningen kan vi genkende billedet af, at nyretransplanterede som bliver smittede med COVID-19 oplever mildere forløb.

Læs også ‘Gitte er COVID-19 vaccineret og blev smittet alligevel – sygdomsforløbet var mildt’

– I Nyreforeningen er vi overordnet tilfredse med forløbet omkring vacciner og antistoffer. Der er heldigvis mange forskellige forskningsforsøg i gang rundt i både Danmark og resten af verden. Vi venter spændt på resultaterne, men er optimistiske, fortæller landsformand Jan Rishave.

antigentest