Vælg en side

§56-aftale

§ 56-aftale – når du har mindst 10 fraværsdage om året 

Nyresyge kan have svært ved at fastholde et job eller begynde at arbejde igen efter et langvarigt sygdomsforløb på grund af den øgede risiko for sygefravær.

Nyresygdom giver ofte forøget sygefravær, og det kan derfor være en god løsning at have en § 56-aftale.

Aftalen er opkaldt efter den relevante paragraf i Sygedagpengeloven.

Mange nyresyge, især personer, der endnu ikke er kommet i dialyse, og transplanterede kan have glæde af ordningen. Du kan kun benytte aftalen, når du bliver syg af den sygdom, som du har fået bevilget ordningen til.

Ordningen kan også anvendes, når du går til ambulant behandling for din sygdom. Det er dog en forudsætning, at dit fravær er på minimum fire timer om ugen (inkl. transporttid).

En § 56-aftale kan etableres, hvis:

  • En nyresyg, som følge af sin kroniske sygdom, har en forventet risiko for at have sygefravær – mindst 10 fraværsdage om året.
  • En nyresyg skal indlægges/deltage i behandling. Beslutningen om indlæggelse/behandling skal være truffet inden indlæggelsen.
  • Arbejdsgiveren har allerede udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i mindst to uger inden for det seneste år for samme lidelse, som medarbejderen skal indlægges/behandles for.

Det betyder § 56-aftalen for arbejdsgiveren

  • Med en § 56-aftale får arbejdsgiveren økonomisk kompensation ved fravær fra første sygedag.
  • Hvis medarbejderen får løn under sygdom, får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra første fraværsdag (normalt skal arbejdsgiveren selv betale de første 30 kalenderdage af hvert sygdomsforløb).
  • Hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, har arbejdsgiveren efter sygedagpengeloven ingen udgifter for fraværsdage.

Det betyder § 56-aftalen for medarbejderen

  • Medarbejderen modtager løn eller sygedagpenge under sygdom.
  • Medarbejderen kan nemmere have det fravær, der er nødvendigt.
  • Muligheden for at bevare sit arbejde er styrket ved denne ordning.

Hvordan får jeg bevilget en § 56-aftale?

Hvis du ønsker en § 56-aftale, skal du henvende dig i dit jobcenter for at få lavet aftalen. Du kan også finde blanketten på borger.dk eller din kommunes hjemmeside. Blanketten, du skal udfylde, hedder DP211.

Aftalen skal indgås med arbejdsgiver og godkendes af kommunens jobcenter. Jobcentret kan i den forbindelse indhente lægelige oplysninger om dig.

§ 56-aftalen gælder for to år, hvorefter det skal vurderes, om aftalen skal fortsætte.

§ 56-aftalen er kun gældende for dit nuværende job. Får du et andet job, skal du søge på ny. Kommunen kan ikke udbetale dagpenge direkte til medarbejderen. Arbejdsgiveren skal udbetale enten løn eller sygedagpenge og herefter modtage refusion af dagpengebeløbet fra kommunen. Arbejdsgiveren kan eventuelt kontakte jobcentret og lave en aftale om, hvornår og hvordan refusionen udbetales.

§ 58 a

Hvis du er selvstændig og ikke har tegnet en sygeforsikring, kan du ved langvarig eller kronisk sygdom efter aftale med kommunen få bevilget en § 58 a aftale for de to første uger af sygeperioden.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.