Vælg en side

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, du kan sætte i kræft i fremtiden, hvis du bliver så syg eller svækket, at du ikke selv kan administrere din økonomi eller dine personlige forhold.

I en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem du vil give fuldmagt til hvad – og under hvilke omstændigheder. Du kan udpege én eller flere personer.

Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne.

Fremtidsfuldmagten sættes først i kraft, hvis du en dag bliver syg eller mentalt svækket.

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Du opretter selv fremtidsfuldmagten og underskriver den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Derefter skal fremtidsfuldmagten forelægges for en notar, som påtegner fuldmagten. Du skal medbringe billedlegitimation.

Det koster 300 kr. at få tinglyst fremtidsfuldmagten. Herefter ligger fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil den eventuelt på et tidspunkt bliver sat i kraft af Statsforvaltningen, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine forhold.

Læs mere om fremtidsfuldmagt

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagt på borger.dk og i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.