Vælg en side

Individuel befordring

Efter servicelovens § 117 er det muligt for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at søge om individuel transport, hvis den ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dit behov og beslutter derefter følgende:

 • Hvordan skal ordningen tilrettelægges?
 • Skal der laves en aftale med et selskab om transporten?
 • Skal du selv vælge transportformen?
 • Kan du få behovet dækket efter anden lovgivning?

  De regionale trafikselskaber har pligt til at oprette kørselsordninger for svært bevægelseshæmmede personer. Den individuelle transport gælder kørsel af social karakter fx besøg hos familie og venner, fritidsaktiviteter, indkøb m.v.

  Ordningen om individuel transport kan ikke bruges til kørsel til behandling. 

  Folke- og førtidspensionister har ret til at rejse billigt med DSB og hos de fleste trafikselskaber, fx med ”pensionistkort” eller ”rejsekort personligt pensionist”. Til førtidspensionister kræves et særligt legitimationskort som udstedes af DSB.

  Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.