Vælg en side

Isbryder-ordning

Isbryderordningen er en løntilskudsordning til nyuddannede med funktionsnedsættelse, hvor arbejdsgiveren får et tilskud til medarbejderens løn. Tilskuddet kan ydes til både offentlige og private job.

Du har som nyuddannet med funktionsnedsættelse mulighed for at komme ind under tilskudsordningen med henblik på at opnå erhvervserfaring indenfor dit fagområde og få hjælp til indslusning på arbejdsmarkedet.

Du ansøger om at komme ind under ordningen på dit jobcenter.

Kriterier

Du skal opfylde følgende kriterier for at benytte ordningen:

  • Du har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og uddannelsen berettiger til optagelse i en A-kasse.
  • Du har ikke opnået ansættelse 2 år efter uddannelsens afslutning.
  • Du mangler erhvervserfaring indenfor det område, som din uddannelse kvalificerer til.

Du kan som nyresyg komme ind under ordningen, hvis du er i dialysebehandling eller er nyretransplanteret, men ikke har haft erhvervserfaring, f.eks. fordi du inden transplantationen var i dialyse og ude af stand til at arbejde og dermed få erhvervserfaring.

Du har også mulighed for at få bevilget en mentor til at hjælpe med at fastholde dig i jobbet. Du søger om en mentor på jobcentret.

Du kan læse mere i Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.