Vælg en side

Patienterstatning

Du kan søge om erstatning, hvis du har fået en behandlingsskade eller en lægemiddelskade.

En behandlingsskade kan være en skade eller et dødsfald, som er sket i forbindelse med en sundhedsmæssig behandling eller på grund af forsinket eller manglende behandling.

En lægemiddelskade kan være alvorlige fysiske eller psykiske skader efter bivirkninger af medicin.

Du kan søge erstatning, hvis:

  • Det antages, at en erfaren specialist indenfor området ville have behandlet din sygdom eller din lidelse anderledes, så skaden ikke var sket.
  • Skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr.
  • Skaden kunne være undgået ved hjælp af en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode.
  • Skaden skyldes bivirkninger ved et lægemiddel, som er udleveret i Danmark – til forbrug eller i forbindelse med medicinske forsøg.

Nyredonorer og raske personer kan få erstatning for alle skader, hvis blot skaden skyldes behandlingen.

Dit erstatningskrav skal være anmeldt senest 3 år efter, at skaden er opdaget eller burde være opdaget. Kravet skal altid være anmeldt senest 10 år efter, at skaden er sket.

Du kan søge erstatning for:

  • Svie og smerte
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Ved død: erstatning til ægtefælle/samlever/børn

Du kan kun få udbetalt erstatning, hvis beløbet er over 8.305 kr. (2023).

Når Patientforsikringen har modtaget dit krav om erstatning, undersøges sagen, og der indhentes bl.a. oplysninger hos de læger, der har behandlet dig. Det kan også blive nødvendigt, at du skal gennemgå nye lægeundersøgelser, før der kan tages stilling til spørgsmålet om erstatning. 

Hvis du ikke er enig i den afgørelse, der bliver truffet, kan du anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen senest 3 måneder efter afgørelsen.

Advokatbistand i forbindelse med patientskader

Nyreforeningen samarbejder med advokat Søren Kroer, som er erstatningsadvokat. Søren Kroer tilbyder Nyreforeningens medlemmer i hele landet gratis råd og vejledning i patienterstatningsspørgsmål – han gennemgår din sag og vurderer, om der er grundlag for at søge erstatning. Du kan kontakte Søren Kroer på sk@kroerfink.dk eller telefon 71 99 29 29. Læs mere om advokatfirmaet på deres hjemmeside.

Denne side er opdateret af Nyreforeningens socialrådgiver, februar 2023.