Vælg en side

Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsplan

Det er et krav i Reformen af førtidspension og fleksjob, at der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan, som behandles af et rehabiliteringsteam, når der skal træffes afgørelse om følgende:

 • Jobafklaringsforløb
 • Ressourceforløb
 • Sygedagpengesager kategori 3
 • Revalidering (revalideringssager behandles ikke i rehabiliteringsteamet)
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlingsværktøj, hvilket betyder, at det er en metode som din sagsbehandler skal anvende for at beskrive din arbejdsevne.

Rehabiliteringsplanen indeholder to dele. En forberedende del og en indsatsdel.

Slet ikke

Forberedende del

Den forberedende del består af et forberedelsesskema samt en lægeattest, som er udfyldt af din praktiserende læge.

Du skal sammen med din sagsbehandler udarbejde et forberedelsesskema. Skemaet er en generel beskrivelse af din situation med fokus på din arbejdsevne. Der er tale om oplysninger om dine joberfaringer, uddannelse, helbredsmæssige situation m.v.

Derudover skal forberedelsesskemaet indeholde oplysninger om, hvilke indsatser der har været iværksat for at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet.

 • Dine ressourcer og erfaringer i forhold til job og uddannelse, herunder dit CV
 • Dine personlige ressourcer, herunder familieforhold, sociale netværk, interesser m.v.
 • De udfordringer som du har i forhold til arbejde eller uddannelse
 • Dine ønsker til fremtidig job og uddannelse
 • Din helbredssituation, herunder oplysninger om din behandling, undersøgelser, herunder en vurdering af dit helbreds betydning for din jobsituation. Hvis du fx er i dialyse, skal du angive hvor mange timer du bruger på dialysen om ugen inkl. transport og hvordan du har det før, under og imellem dialyserne. Noter også bivirkninger af behandlingen og eventuelle andre sygdomme.

I forbindelse med den forberedende del skal der indhentes en lægeerklæring fra din praktiserende læge. Din læge skal i lægeattesten vurdere hvordan dit helbred påvirker dine muligheder på arbejdsmarkedet. Lægens vurdering skal ske på baggrund af en konsultation med dig.

Indsatsdel

Indsatsdelen af rehabiliteringsplanen bliver anvendt i sager, hvor en borger bliver bevilget ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Indsatsdelen anvendes også for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 3 (personer der har andre udfordringer for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet udover de helbredsmæssige).

Indsatsdelen skal indeholde beskrivelse af beskæftigelses- og uddannelsesmål og en plan for den tværfaglige indsats, der skal iværksættes.

Du vil blive tilknyttet en koordinerende sagsbehandler i din kommune, som er ansvarlig for at udarbejde indsatsdelen i rehabiliteringsplanen.

Rehabiliteringsteam

Din rehabiliteringsplan skal behandles i et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamets opgave er at drøfte din sag sammen med dig, og du skal derfor deltage i rehabiliteringsmødet. Du har naturligvis mulighed for at have en bisidder med til mødet. Teamet skal sikre, at din sag bliver belyst fra alle sider med fokus på at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet skal give en grundig indstilling, som anvendes som grundlag for en afgørelse. Teamet peger på, hvad de mener er den rigtige løsning eller det rigtige tilbud.

Rehabiliteringsteamet er ikke en myndighed, der kan træffe beslutning om det videre forløb. Teamet kan derfor kun indstille til kommunen, hvilken indsats der kan støtte, at din tilbagevenden til job.

Formålet med teamet er at sikre, at alle aspekter i din sag bliver taget i betragtning. Derfor består teamet af repræsentanter fra flere forskellige sektorer, såsom beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal der også deltage en repræsentant fra uddannelsesområdet.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.