Vælg en side

Seniorpension

Hvis du ikke kan arbejde, fordi du er nedslidt, eller fordi du har væsentlige helbredsproblemer, kan du søge kommunen om seniorpension.

Seniorpension har pr. 1. januar 2020 erstattet reglerne om seniorførtidspension. Seniorpensionen forventes afskaffet i løbet af 2023 og erstattes af en tidlig tilbagetrækningspension.

Seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte med mange års beskæftigelse mulighed for at forlade arbejdsmarkedet. Formålet med seniorpensionen er blandt andet at undgå unødige arbejdsprøvninger og ressourceforløb.

Sådan søger du seniorpension

Der er nogle betingelser, som skal være opfyldt, før du kan søge seniorpension:

  • Der skal være under 6 år til, at du kan gå på folkepension.
  • Din arbejdsevne må ikke overstige 15 timer ugentligt.
  • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige 20-25 år. Beskæftigelse på minimum 27 timer betragtes som fuldtidsarbejde.

Du skal søge din kommune, hvis du ønsker at søge seniorpension. Du kan tidligst søge et halvt år før, du har 6 år til folkepensionsalderen. Kommunen skal vurdere din arbejdsevne på baggrund af en individuel konkret helbredsvurdering. Andre oplysninger af betydning for din aktuelle arbejdsevne skal også indgå i vurderingen.

Kommunen skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget din ansøgning. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen på de 6 måneder, skal du have besked.

Satser for seniorpension

Seniorpension svarer til satserne for førtidspension. I 2023 er satserne:

Enlige:                                       19.738 kr.

Gifte og samlevende:              16.778 kr.

Denne side er udarbejdet af Nyreforeningens socialrådgiver, januar 2023.