Vælg en side

Nyreforeningen er en del af ny Forebyggelsesalliance

29 organisationer er gået sammen om at styrke den danske forebyggelsesindsats på sundhedsområdet og dermed udnytte det kæmpe potentiale der ligger her, for at lette presset på sundhedsvæsenet i fremtiden. Nyreforeningen er en del af samarbejdet og kommer desuden til at have særligt fokus på forebyggelse af nyresygdom i 2024.

Det nye samarbejde med navnet ”Forebyggelsesalliance for Fremtidens Sundhedsvæsen” vil være i tæt dialog med Sundhedsministeriet og kommer i 2024 med en række konkrete målsætninger til regeringen, som den kan sigte efter frem mod 2035 samt et idékatalog over, hvilke tiltag der kan sættes i værk for at nå målsætningerne.

På nyreområdet er der et stort potentiale for forebyggelse af nyresygdom hos personer, som har forhøjet risiko for at udvikle nyresygdom eller som har tidlige tegn på nyresygdom. Det kan være personer med diabetes, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom eller nedsat nyrefunktion.

Nyreforeningen kommer derfor i 2024 til at sætte fokus på forebyggelse af nyresygdom ved at formidle vigtigheden af at passe på sine nyrer og på hvordan man kan gøre det. 

Om hvorfor Nyreforeningen er med i Forebyggelsesalliancen siger foreningens landsformand Malene Deele:

”Forebyggelse er helt afgørende for at sikre, at vi ikke udvikler en eller flere kroniske sygdomme, som vil have varig betydning for den enkeltes livskvalitet og livslængde.”

Læs hele pressemeddelelsen her.

Nyreforeningen er en del af ny Forebyggelsesalliance