Vælg en side

Nyreforeningen er begejstret over regeringens beslutningsforslag om aktivt fravalg til organdonation

Lederne af de tre regeringspartier har netop offentliggjort, at de vil fremsætte et beslutningsforslag om Aktivt Fravalg til organdonation i Folketinget. Med forslaget lægger regeringslederne op til, at den hidtidige model for organdonation vendes om, så alle myndige personer som udgangspunkt er organdonor, medmindre man selv aktivt vælger det fra. Direktør i Nyreforeningen Michael Buksti er begejstret over regeringens initiativ og håber, at en ny model for organdonation vil være med til at sikre flere livgivende organer, så ingen dansker skal vente unødigt længe på et nyt organ.

Ved indgangen til 2024 viser tal fra Dansk Center for Organdonation, at der stod 442 danskere på venteliste til et nyt organ, heraf ventede langt hovedparten, nemlig 373 personer, på en ny nyre. Selvom læger og sygeplejersker dagligt kæmper for at redde liv og nedbringe antallet af personer, der venter på et nyt organ, og selvom der i 2023 var rekordmange, der fik et nyt organ, så viser statistikken desværre også, at ventelisterne i de senere år har ligget konstant på mere end 400 personer.

”At så mange danskere venter på et nyt organ er uacceptabelt. I Nyreforeningen møder vi dagligt mennesker, der venter på en ny nyre. Mennesker som oplever den desperation, der opstår, når man pludselig bliver placeret på livets sidelinje med en organsygdom, som har store konsekvenser for livskvaliteten,” siger direktør i Nyreforeningen Michael Buksti og fortsætter:

”I Nyreforeningen er vi derfor meget glade for, at lederne af de tre regeringspartier vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, som betyder at vi ændrer vores organdonationsmodel fra den nuværende aktive tilvalgsmodel til en aktiv fravalgsmodel.”

Organdonor fra det fyldte 18. år

De tre regeringsledere lægger i deres beslutningsforslag til Folketinget op til, at Danmark fremadrettet har en model for organdonation, som betyder, at man i udgangspunktet er organdonor, medmindre man selv aktivt vælger det fra. Konkret foreslår lederne af regeringspartierne, at Danmark indfører aktivt fravalg i en såkaldt ”blød variant”, dvs. en model hvor det vil være op til de pårørende at tage stilling, hvis den afdøde ikke selv har bekræftet sin stillingtagen i organdonationsregistret. Præcis som i dag, hvor de pårørende også bliver spurgt, hvis den afdøde ikke har bekræftet sin stillingtagen.

”På vegne af de flere hundrede nyresyge, som venter på en ny nyre og alle andre patienter, der venter på et nyt organ, er jeg glad for, at lederne af regeringspartierne har lyttet til både de mange patientforeninger som kæmper for en ny model for organdonation, men også til befolkningen. I Nyreforeningen har vi en forventning om, at en ny model for organdonation, kombineret med kommunikation om vigtigheden af at tage stilling til organdonation, og ikke mindst involvering af danskerne, vil gøre en markant forskel,” siger Michael Buksti.

I de seneste år er der gennemført en række repræsentative undersøgelser blandt befolkningen, og de viser alle, at mellem 70 og 85 procent af danskerne er positive eller meget positive overfor organdonation.

Lad mindretallet aktivt melde fra

”At danskerne generelt er positive over for organdonation, er vi i Nyreforeningen naturligvis glade for, da vi er den patientgruppe, som fylder mest på ventelisten. Men desværre afspejler danskernes positive holdning sig ikke i tilslutningen til organdonationsregistret, hvor det ved udgangen af 2023 blot var 28 procent af danskerne over 15 år, som havde registeret deres holdning,” siger Michael Buksti og fortsætter:

”Ved at vende organdonationsmodellen om, kommer vi dette paradoks til livs. Vi vil ikke længere have en forventning om, at det store flertal, der gerne vil donere deres organer, aktivt melder til. Vi vil forvente, at mindretallet aktivt melder fra”.

Han fortæller, at Nyreforeningen med glæde har noteret sig, at regeringslederne lægger op til, at det er helt essentielt i forbindelse med den foreslåede ændring af modellen, at borgerne opfordres til at bekræfte deres valg i organdonorregisteret, så ingen kan være i tvivl om en persons holdning til organdonation. 

Øget opmærksomhed på organdonation betyder færre tilfælde af tvivl

”I Nyreforeningen har vi sammen med patientforeningerne Foreningen 7Liv, Diabetesforeningen, Leverforeningen, Cystisk Fibrose Foreningen, Alfa-1 Danmark og Organdonation – ja tak! i flere år kæmpet for, at Danmark indfører aktivt fravalg i en blød model. Det konstant store antal danskere på venteliste til et nyt organ betyder, at vi på tværs af de syv patientforeninger mener, at der er behov for en ny model for organdonation. Vores håb er, at indførslen af aktivt fravalg kan være med til at sikre, at ingen skal vente unødigt længe på et organ. Og nu ser det ud til, at vores mange møder, debatter og dialoger bærer frugt,” siger Michael Buksti.

”I debatten om aktivt fravalg er der bl.a. kommet udsagn om, at modellen risikerer at lægge et større ansvar på de pårørende. I den forbindelse bør man kigge på erfaringerne fra de 25 europæiske lande, der har indført modellen. I lande som Island og England viser erfaringerne, at modellen har været med til at øge borgernes opmærksomhed på organdonation og fået flere til aktivt at registrere deres holdning i organdonorregistret. Og ikke mindst har indførslen af en ny model for organdonation skabt fundamentet for en helt anden samtale i både samfundet og i familierne om emnet. En samtale som betyder, at læger og sygeplejersker giver udtryk for, at de oplever, at borgerens ønske om organdonation i høj grad bliver respekteret, ligesom de pårørende giver udtryk for, at de ikke føler et unødigt stort ansvar,” fortsætter han.

Hvis Folketinget ender med at vedtage en ny model for organdonation baseret på aktivt fravalg, så mener Michael Buksti, at det er vigtigt, at den følges af en solid informationsindsats:

”Aktivt fravalg er ikke nogen mirakelkur, og et lovforslag i sig selv betyder ikke, at vi fra det ene år til det andet får bugt med ventelisterne på et nyt organ. Men i Nyreforeningen mener vi, at en ny model for organdonation, kombineret med en styrket kommunikationsindsats om emnet, er et vigtigt skridt på vejen til at sikre, at lægerne får endnu flere organer til rådighed. På vegne af de mange nyresyge, der venter på en ny nyre, håber jeg derfor, at medlemmerne af Folketinget støtter regeringsledernes forslag, så vi i Danmark indfører en ny model for organdonation,” slutter han.

Fakta om organdonation og ventelister

 201820192020202120222023
Transplanterede – i alt329395403348338430
Patienter på aktiv venteliste – i alt477418408389460442
Patienter der døde mens de venter – i alt401718112028
Heraf: Nyretransplanterede  229  265  269  252  239  292
Nyrepatienter på venteliste405369368346388373
Nyrepatienter der døde mens de venter30131171421
Kilde: Dansk Center for Organdonation

For yderligere oplysninger kontakt:

Michael Buksti, Direktør Nyreforeningen
40 90 29 48
mb@nyre.dk

Organdonation med en nyre