Vælg en side

Patientforeninger i fælles opråb: Nye kommunale kvalitetskrav udvander ambitionen om bedre forebyggelse

Nyreforeningen og tre andre patientforeninger byder de nye kvalitetskrav til kommunernes patientrettede forebyggelsestilbud velkommen, men mener samtidig, at kravene er for slappe og ikke giver det tiltrængte løft af det nære sundhedsvæsen, der kan aflaste hospitalerne.

For nylig landede en række nye kvalitetskrav til kommunernes forebyggende tilbud til mennesker med kronisk sygdom, fx viden og vejledning om kost, motion og rygestop.

Kvalitetskravene er en udmøntning af regeringens aftale om sundhedsreformen fra maj 2022, som skal løfte det nære sundhedsvæsen og bidrage til, at færre mennesker med kronisk sygdom har brug for dyr og mere krævende behandling på landets hospitaler.

Men selv om det er påskønnet, at regeringen har taget initiativ til at prioritere den forebyggende behandling i kommunerne, bliver de gode intentioner ikke fulgt op af ambitiøse nok kvalitetskrav, og derfor vil mange mennesker med kronisk sygdom fortsat opleve stor forskel på de enkelte kommuners tilbud. Med andre ord er det et skridt frem og to tilbage.  

Sådan lyder kritikken fra Nyreforeningen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen i en pressemeddelelse, der blev udsendt den 1. februar 2024.

I Danmark lever hvert 10. dansker med en tikkende bombe, nemlig nedsat nyrefunktion, uden at vide det. Dertil kommer de mange danskere, som uden at vide det går rundt med forhøjet blodtryk og er i væsentlig risiko for at udvikle kronisk nyresygdom og hjertesygdom. I Nyreforeningen mener vi derfor, at det er vigtigt med stærke kommunalt forankrede forebyggelsestilbud.

”For de borgere, der allerede har en kronisk sygdom eller er i risiko for at udvikle en kronisk sygdom, er det vigtigt, at de lokalt har adgang til gode forebyggelsestilbud, da vi ved, at disse grupper er særligt udsatte og risikerer at blive meget behandlingskrævende. Det skal være tilbud, hvor kronisk syge får støtte til at træffe gode beslutninger om deres sundhed i samarbejde med lokale sundhedsaktører, så de på den måde oplever en samlet forebyggelsesindsats kommunalt og regionalt. Men dette synes desværre ikke at være ambitionen i de kvalitetskrav, som nu foreligger på det kommunale forebyggelsesområde, og det kan i længden blive dyrt for samfundet,” siger Malene Deele, landsformand i Nyreforeningen.

Malene Deele har som repræsentant for Danske Patienter siddet i arbejdsgruppen, som har rådgivet Sundhedsstyrelsen under udarbejdelsen af kvalitetsstandarder for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

De fire patientforeninger sætter nu deres lid til, at Sundhedsstrukturkommissionen peger på konkrete løsninger, der reelt løfter kvaliteten af den forebyggende indsats i det nære sundhedsvæsen, som beskrevet i regeringens opdrag til kommissionen. For det løft udeblev med de nye kvalitetsstandarder.

Malene Deele