Vælg en side

Redaktionen

I redaktionen skriver og planlægger vi Nyreforeningens medlemsblad Nyrenyt, der udkommer fire gange årligt. Bladet udkommer: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december

Har du en skribent i maven, eller en god idé til en kommende artikel i Nyrenyt, så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til sekretær for redaktionen Maia Torstensson mt@nyre.dk eller ring på tlf. 92 82 24 73. Du kan også ringe eller skrive til Nyreforeningen på mail@nyre.dk eller på tlf. 43 52 42 52.

Til skribenter

Deadlines for artikler:
Nyrenyt marts har deadline 1. januar
Nyrenyt juni har deadline 1. april
Nyrenyt september har deadline 15. juni
Nyrenyt december har deadline 1. oktober

Hvor meget må jeg skrive, hvis jeg skal skrive en artikel?
Anslag er uden overskrift og manchet/underoverskrift.

En artikel/nyhed på siderne “Kort Nyt”:
750 anslag

Øvrige artikler:
½ side: 1.100 anslag
1 side: 2.200 anslag
2 sider: 5.000 anslag

Husk at lave et par korte afsnitsoverskrifter til din tekst. Her kan du tjekke hvor meget du skriver: tekstr.dk/ordtaeller.

Billeder
Der er ingen præcis beskrivelse af hvor meget et billede skal fylde, da det afhænger af flere ting, men det skal være mindst 2 MB. Når du afsender mail med billede, skal du sende det i fuld størrelse.

Internt for Redaktionen

Medlemmer i Nyrenyts redaktion

Malene M. Deele

Malene M. Deele

Ansvarshavende redaktør

Tlf. 43 14 13 11
Mail: md@nyre.dk

Nadia Rosendal

Nadia Rosendal

Redaktør

Tlf. 92 15 16 84
Mail: nr@nyre.dk

Cille Kvartmann

Cille Kvartmann

AD'er

Tlf. 50 93 59 48
Mail: ck@nyre.dk

Gunner Nielsen

Gunner Nielsen

Tlf. 98 38 33 72
Mail: gunner.nielsen@gmail.com

Michael Rosenkvist

Michael Rosenkvist

Tlf. 40 85 50 80
Mail: mr@nyre.dk

Rie Ørving

Rie Ørving

Tlf. 40 40 64 81
Mail: rie@2640reerslev.dk